Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on coronavirus

Essay on coronavirus

Essay on Coronavirus


Introduction:-

The coronavirus COVID-19 pandemic is the biggest health challenge of our time since World War Two. Since emerging in Asia at the end of last year, the virus has spread to every continent except Antarctica. Cases are increasing daily in Africa, America and Europe.

Countries are running tests and treating patients to slow the spread of the virus, tracing contacts, limiting travel, dropping off citizens, and cancelling large celebrations such as sporting events, music and schools. The epidemic is going on like a wave - one that may yet crash on the least able to cope.

But COVID-19 is much more than a health crisis. By emphasizing each one of the countries it touches, it has the potential to create devastating social, economic and political crises that will leave deep scars. 

As the principal agency of the United Nations on socio-economic impact and recovery, UNDP will provide technical leadership in socio-economic reform of the United Nations, supporting the role of resident coordinators, one of the aspects of the UN teams response Will work as

We are in a secluded area. Many of our communities are now inaccessible. Dozens of the world's great cities are uninhabited because people live indoors, either by choice or by government order. 

Worldwide, shops, theatres, restaurants and bars are closing.
Every day, people are losing jobs and income, with no way of knowing when normality will return.

Small island nations, heavily dependent on tourism, have empty hotels and deserted beaches. The International Labor Organization estimates that 195 million jobs may be lost.


Is coronavirus antipyretic?


Coronaviruses have "high infectiousness but low mortality." The death rate is between 2-3%. This is significantly less severe than the outbreak of 2003 SARS (MR: 10%) or 2012 MERS (MR: 35%). The risk of death is higher only in older people (above ~ 60 years of age) and in people with pre-existing health conditions.

Why so much?

The lack of verified facts and temporary rumours should be attributed to this nervousness. Most importantly, when a virus is new, we do not know how it can affect people.


If I get sick? I will die.


No, about 80% of people have mild symptoms, and easily recover from the disease in 2 weeks. Most symptoms can be treated with timely medical care.

Signs and symptoms

Symptoms of COVID-19 can be relatively nonspecific and infected people may be asymptomatic. The two most common symptoms are fever (88 per cent) and dry cough (68 per cent). 

Less common symptoms include fatigue, respiratory mucus production (phlegm), loss of sense of smell, loss of taste, shortness of breath, muscle and joint pain, sore throat, headache, chills, vomiting, bleeding, and diarrhoea. Huh.


Almost one in five people become seriously ill and have difficulty breathing.


Emergency symptoms include difficulty breathing, persistent chest pain or pressure, sudden confusion, difficulty waking up, and swelling of the face or lips; Immediate medical attention is advised if these symptoms are present.


Further development of the disease can lead to complications including pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis, septic shock, and kidney failure.

Reason:-

COVID-19 is a new disease, comes from Wuhan china its spread is still under investigation. It spreads much more efficiently and consistently than influenza but not as efficiently as measles - small drops that occur during a cough or talking, in others within two meters (six feet) Can breathe. Contaminated drops settle on others. But the droplets are relatively heavy, usually fall on the surfaces, and do not travel far through the air.


Loud talking drops more than normal talk. A study in Singapore found that droplets travelling up to 4.5 m (15 ft) may be caused by an open cough.


An article published in March 2020 argued that advice on the drop distance could be based on 1930 research that ignored the effects of warm moist air around droplets and an open cough or sneezes up to 8.2 meters (27 ft). May go.

People are most contagious when they show symptoms (even mild or nonspecific symptoms), but can be contagious for two days before symptoms appear (pre-symptomatic transmission). 

They are contagious for an estimated seven to twelve days in moderate cases and an average of two weeks in severe cases. Some people have recovered without showing symptoms and may still be able to spread COVID - 19, although uncertainty remains. One study found that the viral load symptom was highest in the beginning, and may, therefore, peak before symptoms develop.


Prevention:-


Strategies to prevent transmission of the disease include maintaining overall good personal hygiene, washing hands, avoiding touching the eyes, nose, or mouth with unwanted hands and coughing or sneezing and inserting tissue directly into the waste container. Those who may have an infection before being publicly advised to wear surgical masks.

Physical removal measures are also recommended to prevent transmission. Health care providers caring for someone may be recommended to use standard precautions, contact precautions, and eye protection.

Many governments have banned or advised against all non-essential travel from coronavirus outbreak-affected countries and regions. The virus has already spread to communities in large parts of the world, many of whom have no idea where or how they were infected.

There are ongoing misconceptions about how to prevent infection; For example, rubbing the nose and gargling with mouthwash is not effective. There is no COVID-19 vaccine, although many organizations are working to develop one.Lesson:-


Adapt fast: The COVID-19 pandemic catastrophe has been uncharted waters to the entire global community. Everybody, from governments and organization's to individuals, has had to deal with a brand new reality with an inevitable negative impact on the market.

While we have hit pause on most of our business as usual activities, we immediately adapted to this new reality in every aspect; as a brand, employer and company.


Stay close, while at distance: While we now have been asked to remain home and safe, we continued to closely monitor the problem and took action to reduce the spread of the virus. We looked for other approaches to move medical staff and encourage our employees, our users, local authorities and also the community.

Be relevant: In challenging times everyone is going through, it's vital to respect your communities and viewers. Keep them informed on the things which matter for them throughout the emergency. Provide methods to their current needs. Request yourselves: Just how are we helping them? Are we helping fight the virus?

Remote functioning is an Always-On option, not a reactive alternative: Buying remote working tools and processes is an integral tool for effective business continuity. The Beat workforce was ready to work from anyplace from day 1, as long because they had a notebook and access.

"Hope can be a powerful force. Maybe there’s no actual magic in it, but when you know what you hope for most and hold it like a light within you, you can make things happen, almost like magic."Youtube video of this essay on Hindi
Essay on coronavirusAlso read:-  Gratitude is great essay


Thank you soo much
Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual