Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay on how coronavirus affect your life


Essay on how coronavirus affect your life


Essay on how coronavirus affect your life


Introduction


On 11th March 2020, the WHO carried out a virtual press conference and confirmed our fears. Covid 19 was declared a pandemic, with such a wide reach and explosive magnitude, the world braced itself for the impact. 


Lockdowns were imposed, economies brought to a grinding halt, and travel was shut down. All of us were stuck where we had to embrace what covid 19 had in store for us. 


Within a few weeks covid propagated like a chain and at the time total of 16.2Cr people have been infected and 33.6Lakh million dead. To put that into perspective - that's the entire population of the City of Houston, Texas, gone forever. 

Many of us suffered Gruelling days - battling fever, weakness, and breathlessness Many of us lost our invaluable loved ones, some lost their jobs and all their savings & many were left homeless. 


For better or worse covid 19 has changed us permanently. As the world is coming back on its feet & trying to regain its pre-2020 form & trying to retrace what went wrong. we at me simplified wanted to take a different approach towards this.


5 things changed by covid 19 forever


Number 1 - Your Wardrobe. 

The must-have fashion item of 2020 was a small piece of cloth to put around your face and the must-have pocket item of 2020 was a small bottle of sanitizer. That is the reality today. 


You may not realize it but your inner planning system has changed a bit. for example - there's always a sequence of items you confirm before leaving your home or workplace. it goes something like - phone (most important of course), wallet and keys after 2020 it has become something like - phone, wallet, keys - mask and sanitizer this is a small but crucial addition. 

This trend of manufacturing masks was followed by clothing companies and retailers. Today you have masks in fashion lines and various designs to suit your needs. 

Local distillers and manufacturers everywhere have started their own line of sanitizer products - like liquids, sprays, and gels. Numerous studies have shown the benefits of wearing masks and using sanitizers so it's very important that you keep using masks and sanitizers until this pandemic is over. 


Number 2 - Mental health Anxiety, 


Depression and suicidal thoughts skyrocketed during the COVID-19 pandemic. A study conducted by the Centre for Disease Control found that the percentage of Americans reporting symptoms of anxiety increased about three times and the percentage of people with symptoms of depression increased about four times, compared with previous levels. 

This was coupled with an increase in alcohol consumption by 14% and increased drug abuse. overall the survey found that nearly 41% of participants reported symptoms of at least one mental health issue.

It is not entirely clear as to what is the reason behind this worrisome situation but factors relating to the pandemic such as social isolation, domestic violence, closure of schools and universities, unemployment, financial worries, as well as the threat of the disease itself, maybe the contributing factors. 

These after-effects of covid 19 ARE invisible and this will continue as a silent epidemic IN ITS OWN & is affecting millions worldwide. There is an urgent need to address the mental health consequences of the pandemic, 

such as through increased access to resources for diagnosis and treatment of mental health conditions. Also, social distancing has promoted the expanded use of telehealth. we at me simplified believe that no one is alone, help is always available. 

If you or someone you know needs help, contact the National Suicide Prevention Lifeline of your region. 


Number 3 - An example set by New Zealand

Home to 5 million people New Zealand reported a peak of around 1500 cases & by April daily cases dropped to around 150/day and when the world was struggling to breathe in this pandemic, 

on April 26 – New Zealand reported 0 cases in the past 3 days with only 25 deaths since the pandemic began. 

So what exactly did the New Zealand administration do? Well, on 11th March 2020 WHO declared the covid 19 as a pandemic, and on March 15, even though there were just 6 cases nationwide at that time, the country began mandatory quarantines for all visitors. 

This was - at that time one of the most strict policies in the world regarding covid. Just 10 days later, NZ began a complete, countrywide lockdown, including a moratorium on domestic travel. 

The Level 4 restrictions meant grocery stores, pharmacies, hospitals, and petrol stations were the only businesses allowed. Vehicle travel was restricted, and social interaction was limited to within households. 

NZ Prime Minister made clear, concise statements about the situation to the nation, supported by a team of scientists and health professionals. 

A few days after the lockdown, she announced that instead of just slowing the transmission of the virus, New Zealand has set a course of eradicating COVID-19 from its shores, 

by cutting off the arrival of new cases and choking out the existing ones with the restrictions. The interesting thing about New Zealand is that the citizens got on board with the authorities. 

On day one of the lockdowns, the streets and highways were empty, the shops were closed, and everyone stayed home that brings us to the crux - New Zealand is an example for the world to see and fix their own inefficiencies. 

Coordination and cooperation between the people, authorities and medical professionals is a must if one wants to battle such a deadly virus.


Number 4 - climate change. 

There are always 2 sides to a coin - when humans suffered and the economy shut down - nature flourished. Researchers from several institutions presented results in a virtual press conference on Dec. 7 at the American Geophysical Union's 2020 fall meeting.

They found that Deforestation rates are decreasing in some places, air pollution is diminishing, water quality is improving and snow is becoming more reflective in some areas since the pandemic began earlier this year.

Satellite images also show a reduction in the environmental pollution in this time period. One study found that the concentration of an air pollutant called particulate matter (PM) decreased around a third to a fourth of the pre-pandemic level in India. Another study found that there was a 40% decrease in water pollution in the City of Manhattan during the pandemic. 

Despite this, it seems the positive developments have been short-lived and overstated. Air pollution levels have already returned to pre-pandemic levels in 12 major world cities. 

Research also showed that the dramatic drops in air pollutants and greenhouse gases will have very little impact on global warming. 

This is because the changes made were temporary, and have come at the greatest possible cost. The production of single-use plastics and waste has increased considerably, especially as PPE usage surged, but all hope is not lost - COVID-19 has shown us just how difficult it will be to address climate issues, it has also shown what humans can achieve as a collective. 

Businesses, governments, and policymakers need to use COVID-19 as an opportunity to double down on sustainability commitments and investments 

We also need to lay the groundwork to rewire the economy and make it more sustainable going forward, because if we don’t - we will have to face catastrophic health, economic, and environmental consequences.


Number 5 - medical sector. 


Healthcare systems have undergone and are still experiencing drastic changes. The pharmaceutical sector was at the cut-throat competition to discover, develop and market medicines and bring in huge profits. 

Now we see bitter rivals, such as vaccine-makers GlaxoSmithKline and Sanofi, collaborate and join forces to develop a safe and effective coronavirus vaccine. 

There is more emphasis on partnership and collaboration all over the globe. Countries are sharing treatments with academics all over the world to see if they can mitigate the worst effects of the virus and save lives 

They are also sharing expertise, research findings, and manufacturing capability including exporting essential medicines and PPE equipment. this sets an example of humanity above profits. 


Conclusion:


COVID-19 has acted as a wake-up call for the governments, as it has exposed the shortcomings of the health care system globally. 

Increased funds are being pumped into public health, sanitation, and most importantly - research and development. For most of us, there will always be a pre covid world and a post covid world. I hope humanity never forgets what covid taught us. 


Also read: Essay on Pandemic covid-19

Also read: Essay on covid-19 second wave
 THANK YOU SO MUCH Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual