Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on Pandemic covid-19

 

Essay on Pandemic covid-19


Essay on Pandemic covid-19THe World Health Organization (W.H.O) has declared COVID-19 a pandemic COVID-19 stands for coronavirus disease 2019 and is caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus - kernel viruses are a large family of viruses that are common in people and lots of different species of animals including cats and bats common human kernel virus typically causes an upper respiratory tract infection like the common cold.


Most people get infected with one or more of these viruses at some point in their lives the human coronavirus infection typically resolves on its own with basic rest when feeling depressed infrequently the corona viruses which infect animals can evolve and become a new virus which then infect and spread between people important examples of these include severe acute respiratory syndrome coronavirus or SARS in 2003 and the Middle East respiratory syndrome coronavirus also known as MERS in 2019


In wuhan a town in the whom a state in china detected a number of unusual cases of pneumonia in the hospital these patients most especially presented with clinical symptoms of dry cough this Nia fever and bilateral lung infiltrates on imaging the corona virus cases were eventually reported to the World Health Organization state office in China on the 31st of December 2019 Lots of the cases were reported and searches for the sores have shown the one and seafood market a wet market as the origin


The marketplace was where a large variety of vertebrate and invertebrate animals wild court and farm raised are sold on January 1st said markets were closed also on January 12-2020 China shares the genetic sequence of the novel coronavirus which will be very significant for the other states as they developed specific diagnostic tests at the end of January


The kernel virus was discovered to have originated from wild bats and belonged to the same group as SARS hence this corona virus is also known as SARS coronavirus two by January 30th the novel coronavirus outbreak was declared an emergency On February the 11th 2020 the World Health Organization announced that the official name of this disease would be COVID-19 a shortened version of Corona virus disease 2019 by March 11th COVID-19 was declared a pandemic.


It's a global epidemic of a disease something not to be taken lightly Kovan 19 is a concern because it is highly transmissible the amount of cases are increasing at a rapid rate and this is a result of the virus being infectious but also due to an increase in awareness and the availability of the diagnostic kits as of March 15th COVID-19 has affected more than 150,000 people worldwide and carries a mortality rate of about 3 percent to put it into perspective.


If you compare those figures to another coronavirus outbreaks such as SARS in 2003 had just over 8,000 cases with a mortality rate of about nine point five percent and MERS in 2012 had a roughly 2,500 cases with a mortality rate of about 35 percent despite having a lower mortality rate than its predecessors three percent is still quite significant especially with the rapidly rising number of cases you can imagine for every 100 cases three people may die.


If we compare these statistics of coronavirus into the seasonal influenza caused by the influenza virus which affects millions each year the mortality rate of the flu season of influenza is less than 0.2percent COVID-19 results from SARS coronavirus to a beat occurred a virus it is composed of a single-stranded ribonucleic acid RNA.


The virus targets and infects the respiratory system and is transmitted by contact droplets and fomites from another infected individual who is symptomatic or even asymptomatic the incubation period the time from infection to appearance of symptoms is about 2 to 14 times the average age effected is 47 years old and interestingly children are rarely symptomatic both males and females are affected roughly alike.The classic symptoms of covid-19 is a fever dry cough sore throat and shortness of breath these symptoms can progress and people may develop pneumonia and even acute respiratory distress syndrome requiring intensive care the mortality rate as mentioned for COVID-19 is 3 percent approximately but that increases with age especially for those above 60


But more significantly for those above 80 years of age mortality rate also increases with comorbidities such as diabetes heart disease kidney disease investigation findings of people infected with COVID-19

are lymphocyte open iya so low lymphocyte count in the blood and CT chest in patients most commonly demonstrates ground glass or pacification consistent with viral pneumonia identification of covid-19 is made with PCR identifying the COVID-19 barrel RNA


The genetic material the principal treatment of covid-19 is supportive care at present no effective treatment is available for COVID-19 and this includes antivirals antibiotics steroids traditional medicine and there's absolutely no vaccine however a randomized multicenter controlled clinical trials are underway looking at different treatment choices as we speak.


The Crow Navarre should not be confused with the influenza virus which causes the seasonal influenza covid-19 and influenza virus are very similar they have similar demonstrations which is they both cause a respiratory disease that presents as a wide range of illness from asymptomatic or mild through to severe disease and death secondly both viruses are transmitted by contact droplets and fomites as a consequence the same public health measures such as hand hygiene and good respiratory etiquette are significant actions all can take to prevent infection the difference between the viruses is the influenza virus which causes the seasonal flu.


Includes a vaccine available annually to help prevent and reduce the symptoms of influenza whereas the corona virus don't have any available vaccine yet and only depends on the body's own immune system as defense and that is why public health measures against COVID-19 is very important to help reduce the spread of the disease.When there are no public health measures in place this spike shows us that many people are getting sick all at once if that were to occur there wouldn't be enough hospital beds or mechanical ventilators for everyone who wants them and your country's healthcare system will be overwhelmed and that capacity that is already occurring in Italy for example the goal of an infectious outbreak and what this graph will hopefully show you is the significance of flattening the curve


The idea is to increase social distancing in order to slow the spread of the virus so that you don't get a huge spike in the number of people getting sick all at once there are a number of steps we can do to help flatten this curve the first step is to help protect yourself clean your hands thoroughly for at least 20 seconds especially after seeing public spaces avoid close contact with those who are sick but also reduce human to human transmission by avoiding big social gatherings in case there is somebody potentially sick there take steps to protect others by staying at home.


If you are sick isolation is recommended for at least a week and if concerned of covid-19 contact your doctor for possible diagnosis cover coughs and sneezes with tissues make sure to throw the tissue away and wash your hands wear a face mask if you are sick you do not need to wear a face mask if you are not sick unless you are caring for someone who is ill health care measures done by a doctor or the hospital are also significant


These include rapidly identifying cases with COVID-19 isolating identified cases is important and to provide optimal treatment for those patients contact tracing by identifying individuals the infected individual has been in contact with and then isolating people with suspected symptoms of covid-19 and potentially diagnosing.


New instances again and the cycle will continue the development of a vaccine for COVID-19 is an urgent public health priority you can now appreciate the importance of getting the annual vaccine against influenza for example which causes the seasonal influenza,


I hope you enjoyed this essay on covid-19 pandemic the summary I guess the take-home message is that it's important to protect yourself but also to protect others by applying those measures we just discussed stay safe.Also read:- Essay on fitness beats pandemic

Also read:- Essay on Corona virus

Also read:- Essay on How I spent my time during lockdown

Also read:- Essay on laughter is the best medicine


Thank you so much 


  

Comments

 1. These pandemic had good and bad impact both mostly bad but a bit of good like families come close to each other. I am here sharing about the ITIL certification cost that I came to know about in the pandemic.

  ReplyDelete
 2. Nice and amazing content thanks for sharing this blog. Preet Tractor Price

  ReplyDelete
 3. It is so wonderful of you for sharing the knowledge you have with everyone else. Your blog kept me hooked from the beginning till the end and the words you have chosen were easy to understand.

  ReplyDelete
 4. These pandemics had positive and negative effects, with the positive ones being families becoming closer to one another. take my online class for me.

  ReplyDelete
 5. Used cars Calgary can be found through a variety of sources including dealerships, private sellers, and online marketplaces. These cars have a lower purchase price than new cars, but it is important to thoroughly inspect and research the vehicle's history before making a purchase. Many used cars in Calgary may have a higher mileage and may have been exposed to the harsh weather conditions, so it's essential to take them for a test drive and have them inspected by a trusted mechanic before making a decision.

  ReplyDelete
 6. Cabo San Lucas villa rentals offer the perfect blend of luxury, privacy, and space for your next vacation. With amenities such as private pools, fully-equipped kitchens, and breathtaking ocean views, these villas provide the ultimate in comfort and relaxation. Whether you're planning a family vacation or a romantic getaway, a villa buena vida cabo is sure to make your trip unforgettable.

  ReplyDelete
 7. It is important to stay informed about global health issues like the COVID-19 pandemic, while also taking care of our local environment through services likeSOIL MODIFICATION services in USA

  ReplyDelete
 8. seo services dubai (SEO) can play a crucial role in disseminating accurate information and updates about COVID-19. By optimizing websites and online content, health organizations and governments can ensure that the public receives reliable and up-to-date information about the pandemic. SEO services in Dubai can help in achieving this.

  ReplyDelete
 9. The spike in cases can easily overwhelm the healthcare system, leading to a shortage of hospital beds and medical equipment. This is where public health measures such as social distancing and wearing masks come into play, to flatten the curve and slow down the spread of the virus. In addition, it's crucial to ensure proper hygiene practices and disinfection to keep public spaces safe, which can be achieved through services such as odor removal by ozone treatment ottawa.

  ReplyDelete
 10. Experience a world of delightful chocolate treats in Dahran local eateries. From melt-in-your-mouth bonbons to artisanal chocolate bars, indulge in a variety of flavors and textures that will captivate your taste buds and offer a sweet escape in the charming city of Dahran.

  ReplyDelete
 11. Skin Care Treatments encompass a variety of procedures, from soothing facials to intensive peels, all designed to enhance skin health, address concerns, and unveil a refreshed complexion. Customized to individual needs, these treatments offer a path to radiant, rejuvenated skin.

  ReplyDelete
 12. The essay on the COVID-19 pandemic delves into a global crisis that required multifaceted solutions, much like the intricate process ofchemical injection in UAEindustries. Both narratives highlight the need for strategic planning, adaptability, and collaboration in addressing complex challenges.

  ReplyDelete
 13. The declaration of COVID-19 as a pandemic by the WHO underscores the global impact of this virus. Just as communities worldwide have adapted to new norms, using quality tile supplies edmonton ensures resilient and durable surfaces for spaces that undergo frequent disinfection and cleaning.

  ReplyDelete
 14. An essay on the COVID-19 pandemic provides a comprehensive insight into this global challenge. 📝🦠 While you delve into important topics, ensure your readers are well-nourished with Boxed lunch catering services in Pecos Texas offering convenience and sustenance for those engaged in understanding and addressing this crisis.

  ReplyDelete
 15. MrAuto Approved is your trusted source for hassle-free Auto financing calgary. Our mission is to help you find the perfect financing solution for your dream vehicle, ensuring a seamless and enjoyable car-buying experience. With MrAuto Approved, driving away in your desired car has never been easier.

  ReplyDelete
 16. An essay on the COVID-19 pandemic would be informative and important for understanding its impact. Similarly, when considering lighting solutions, Eglo electrical lightingcan illuminate your spaces efficiently, providing both functionality and aesthetic appeal. It's about shedding light on crucial topics while brightening your surroundings.

  ReplyDelete
 17. The essay on the COVID-19 pandemic provides valuable insights into the challenges and impacts of this global crisis. Much like how vapor mitigation Texas address environmental concerns, understanding and addressing the pandemic's effects are essential for our collective well-being. It's a reminder of the importance of preparedness and collaboration in the face of unforeseen challenges.

  ReplyDelete
 18. The WHO's declaration of COVID-19 as a pandemic was a significant moment in our global health landscape. As we continue to adapt to these changes, consider how a well-planned office fit-out can enhance safety and productivity in the workplace.

  ReplyDelete
 19. Reading an essay on the COVID-19 pandemic offers profound insights into these challenging times. While staying informed, take a moment for self-care at the Best Barber Shop in CanadaBecause, amid uncertainties, a well-groomed appearance can be a source of comfort and confidence.

  ReplyDelete
 20. The COVID-19 pandemic has significantly impacted the world, disrupting healthcare systems, economies, and daily life. Governments have implemented lockdowns and vaccination campaigns to combat the virus. The pandemic highlights global cooperation, science, and healthcare's importance in addressing crises, demonstrating human resilience and adaptability in unprecedented situations. Buffalo New York Divorce Lawyers

  ReplyDelete
 21. The essay on the COVID-19 pandemic is an important documentation of our collective experience. While you delve into this critical topic, consider that you can also order coffee online in dubai allowing you to find solace in routine pleasures during challenging times. It's about addressing significant global issues and finding comfort in small, everyday conveniences like a cup of coffee delivered to your doorstep.

  ReplyDelete
 22. An essay on the pandemic, capturing the collective experiences and challenges we've faced. In these times, find solace and resilience in the community spirit, perhaps over a cup of the best wholesale coffee dubai—because even in the darkest moments, the warmth of connection and a good brew can bring comfort and hope.

  ReplyDelete
 23. Your blog blog about Essay on Pandemic covid-19 is consistently stands out with its informative and engaging content. The commitment you demonstrate to sharing valuable information is truly remarkable. Each post reflects your passion for educating and inspiring your audience. Thank you for your continuous efforts! Reckless Driving Lawyer Middlesex County Reckless Driving Attorney In New Jersey

  ReplyDelete
 24. "An insightful and comprehensive exploration of the profound impact of the COVID-19 pandemic. This essay adeptly navigates through the multifaceted aspects of this global crisis, providing a thought-provoking analysis of its societal, economic, and health repercussions. The author skillfully weaves together a narrative that not only delves into the challenges faced but also sheds light on the resilience and innovation displayed in the face of adversity. A compelling read that captures the essence of our collective journey through these unprecedented times, fostering a deeper understanding of the complexities surrounding the pandemic. Kudos to the writer for articulating such a well-researched and thoughtfully crafted essay."

  divorce lawyers in smithtown new york

  ReplyDelete
 25. Informative read on COVID-19! The emphasis on preventive measures and flattening the curve provides valuable insights. Let's prioritize public health to protect ourselves and others during these challenging times.
  Casos Violencia Doméstica Nueva Jersey

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual