Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on covid 19 second wave

Essay on covid 19 second wave

Essay on covid 19 second wave


COVID-19 has brought an unusual time upon us, forcing us all to adapt suddenly to life with lockdowns, quarantining, and social distancing.

Everyone is eager to get back to normal life, but what does it mean for this to all be over? 

People yearn for life after COVID-19, but it's not a matter of flipping a switch and going back to live just as it was pre-shutdown. 

As long as the virus persists, even at a lower level, the norms of our everyday lives will be different than before we ever heard of SARS-CoV-2. 

Physical distancing and frequent hand washing will probably need to be in place even after lockdowns have been lifted. 

Our best hope is to safely, gradually regain a bit of life as we knew it. Strides towards normalcy hinges on decreasing infection rates. The problem is, there's a huge pool of people who are susceptible to infection. 


The Deadly second wave is sweeping through south Asia from Pakistan to India and Bangladesh all States are reporting a record spike in cases


India reported more than 1 lakh new infections in a day getting only the second country in the world after the united nations to hit that mark


A grim milestone in India's fight against the Wuhan virus on Monday dtd 05/04/2021, more than 1 lakh cases of new infections were found,


The highest single-day figures for India since the pandemic began at the start of the new year India was breathing easy but today it seems like the virus has come back with a vengeance


Even with vaccination hospital beds are filling up fast and the constraints are returning the state of Maharashtra has accounted for almost 60% of all the new cases in the last two weeks reports say 8 out of the 10 worst affected districts are in Maharashtra.


The state government has declared a night and weakened curfew public spaces such as parks shopping malls and cinemas are closed again India's neighborhood is battling a surge too.


Bangladesh has decided to impose a weeklong lockdown after recording more than 7000 new cases on Sunday dtd 04/04/2021, this is the highest daily count for Bangladesh


Only emergency and utility services will operate for another 7 days factories can Stay open but they will have to follow straight hygiene principles


The second wave has swept Pakistan too on Saturday dtd 03/04/2021 the nation reported more than 5000 cases, Islamabad claims this surge is worse than last year's wave.


Pakistan has also become the first country to permit the commercial sale of vaccines the Russian-made brief sputnik v, is currently available in the open market.


It's been priced at 12 000 Pakistani rupees or 80$, a cost price that may keep the life-saving jabs out of the hands of the poor will constitute nearly one-fourth of Pakistan.


Past South Asia, Europe is struggling with the third wave of pandemic many nations are reimposing lockdowns and restrictions.


France declared its third national lockdown thousands of cops were spotted on the streets of Paris on Monday dtd 05/04/2021 asking people to wear masks those who broke the rules were fined immediately.


In contrast, in the united kingdom which is slowly opening up, new Wuhan virus cases have reduced dramatically in the UK thanks to its vaccination program.


After inoculating more than 47 percent of its population with at least one dose new infections are now down to only 6% of the summit that was reported in January


That is when the so-called UK breed had led to a big rise in cases three months on the British government is lifting lockdown restrictions


People may now meet outdoors outdoor sports facilities have also reopened for the rest of the world that the writing is on the wall it's critical to vaccinate large sections of the population to beat the surge and it must be done sooner rather than later.


Children More At Risk In Covid-19 Second Wave?


A 13-year-old died due to COVID-19 in Gujarat's Surat on April 5, Around 500 children have been infected by the virus in a week in Rajkot, It is suspected now that the second wave of COVID-19 is being driven by young people, but there is no data to back this claim SCHOOLS, COLLEGES & HOSTELS BECOME COVID-19 CLUSTERS.

In March, more than 5,800 students of Manipal Institute of Technology were found positive on campus after COVID-19 cases were detected, The 188-acre campus of the educational institute was declared a containment zone 

In Telangana, around 100 students from seven different schools tested positive in March, In February, 300 school students tested positive for COVID-19 in Maharashtra, 229 of these cases were detected in a single hostel 

Many states, including Delhi and Jharkhand, have shut educational institutions after observing a spike in cases 

COVID-19 IMPACT ON CHILDREN 

Dr. Shyam Shyam Kukreja of Max Super Specialty Hospital in Delhi's Pratapgarh confirmed more children have been affected by the second wave  He said that COVID-19 in children is not severe and in most cases is asymptomatic 

It could, however, severely impact children suffering from the rare disease Multi-system Inflammatory Syndrome 

SYMPTOMS OF COVID-19 IN CHILDREN 

- Fever 
- Diarrhoea 
- Mild cough 
- Stomach ache 
- Fatigue 
- Body ache 
- Vomiting 

The major cause of concern of COVID-19 infecting children is the higher risk of transmission to elders The two groups of children that are most vulnerable are — one-year-olds and adolescents with obesity Children with comorbidity are particularly vulnerable to COVID-19 

COVID-19 vaccines currently available in India are not suitable for children as those were developed for adults at present, COVID-19 vaccines for children are at the development stage and are expected to be available by the next year.


Also read: Essay on fitness beats pandemic

Also read: Essay on Corona virus

Also read: Essay on How I spent my time during lockdown THANK YOU SO MUCH Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual