Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

What makes India great essay

What makes India great essay

What makes India great essay?

Why is India Great?


Because by the year 2022 we will destroy China's population 1.4 billion or uneven social lamination? Or is it because of our system political issues terrorism poverty disparity, ignorance Right! No, Not at all Whole world is a family "Vasudhaiva Kutumbakam" It's the story of our country with such a great culture and civilisation which is a throbbing part in the heart of all of us.

We are residents of that country where there is a system even in chaos And where our Mangalyaan is way cheaper than Hollywood movie Gravity. India is the first country to reach Mars in its first attempt.

There was a day in 1963 when our first rocket was brought on a bicycle and today our Indian Space Research Organisation (ISRO) is one of the successful space organisations of the world. It's because one can only guess strength not courage. when it comes to sports, along with courage you'll find passion along with madness. Because India has won all the World Cups of Kabaddi.

Mary Kom is the 1st female boxer to win 6 gold medal in the world championship. The golden girl to win 6 gold medals in 21 days - Hima Das. Pankaj Advani is the only player in the world to win world titles in all formats of snooker and billiards.

And this is just a trailer the picture is still pending. Because there are so many world records of cricket that will continue to resonate in this world until time.

There is no country more diverse than India. It's a country of colours, where every day is a festival. Our art, culture and civilisation are so prosperous that 5000 years ago when most of the civilisations in the world were leading nomadic lives, Indus Valley was then the pinnacle of progress in India.

The Rigveda is the oldest written text in the world. Indian civilisation and the Vedas dates back to several thousand years, from point to zero to number system to navigation to calendar to dance and singing and instruments along with all arts as well as religiosity astronomy, literature, science, engineering, construction, mathematics, agriculture, business, the constitution of natural law, medical science as well as space science, India has given written knowledge of all of these.

The oldest cities in the world are in India. The golden temple is the most visited religious place in the world where about one lakh people are fed food on a daily basis with reverence, rising above the limits of caste, religion, race or age. t's a country where there are more than 3 lakh mosques.

Kumbh Mela is the largest gathering of human history. It's a pilgrimage of more than 15 crore people simultaneously, which can be witnessed from the space.
Here you will find the thoughts of Buddha which give peace of mind. you will find the Prayers of Jesus Waheguru's Ardaas. India is a place where you'll find both Raheem's Kheer and Rama's Prasad.

This beautiful glimpse of unity in diversity can hardly be seen elsewhere in the world. Agreed, that you will be cheated here along with trust, everywhere there are long queues. You will even find security warnings in petrol pumps "The use of cell phones is strictly prohibited" And just next to it you will find written "Paytm Karo" As a matter of fact, India invented posting shit on the walls long before Facebook.

Actually, life is worth here not meaningless. Moreover, 75% of the world's tigers are found in India. And also the Iron Man of India, Sardar Vallabhai Patel, whose biggest statue in the world was built on the island of Narmada river The Statue of Unity. World's Largest School, Highest Cricket Ground, Floating Post Office, Anti Gravity Hills, The World's Cheapest Cars, World's Largest Rail Bridge, World's First Hospital Train.

By train, I remember something here's a victory in front of fear and there is a seat in front of Dadar. Because in India, the number of people travelling on railways every day is equivalent to Australia's population. More than half, less than whole, we Indians are the only one in millions. India's twin sisters Tashi and Nungshi Malik, who, at the age of 23, has entered the Guinness Book of World Records by conquering Mount Everest, including the mountain ranges of the world's seven continents.

Jyoti Amge is the shortest woman on earth in fact, out of all the gold in the world, 11% of the gold is with Indian women. India has the largest number of female pilots in the world. Every Indian mother is a doctor without any MBBS degree.

And we have recognised the 3rd Gender, everyone is guaranteed their rights in our country. And some things seem unexpectedly good, such as Indian Cuisine.

In which there is a temper of traditions, taste of diversities. Sour, sweet, Spicy, every flavour is wonderful. India, the world's largest producer of spices, where 25% of the world's pulses are produced. And everyone has the same opinion that Masala Tea is the world's best thing.

this is not an anecdote, it's a Story that the whole world needs to hear The business Tycoon, Mukesh Dheeru Bhai Ambani is the richest individual in Asia and 18th wealthiest person in the world. Laxmi Niwas Mittal, the King of Steel. Ratan Nawal Tata, owner of Jaguar, Land Rover and The Tata Group.

The CEO of Google, Master-card, Microsoft, Adobe, Pepsico and many more are Indians. "Ab Jeena yaha aur marna yaha, iske siwa ab jana kaha"(lines From Old Hindi Song) Cinema here is magic, it's an addiction, it's madness, it's love and it's a therapy. The Indian film industry is the largest film producing industry in the whole world. And now big Hollywood media companies like 21st Century Fox, Warner Brothers, Walt Disney is investing in Bollywood.

Now such small things keep happening in big countries. Because Shahrukh Khan is the richest actor on this Planet. Amazon Prime Video is the cheapest in India amongst all other nations. Microprocessor Pentium Chip, Optic fibres and Radio wireless communications to the world's smallest satellite - India has invented this all.

From Spinning wheel to Cotton cultivation, Diamond and Zinc mining o Fibonacci number, Binary codes and even the ruler is given by that country where caste, religion, language, dialect, everything is different still everyone is respected. From east to west all of India is one. Although having the world's fastest supersonic cruise missile BrahMos and Thorium Base Nuclear Power, India has never invaded any country in its history.

That history is India India is the world's fastest-growing economy, where the world's largest part of the population is its youth. India is a red colour running in the veins of its people. World's largest democracy, where angels don't just live in the sky, they are the Indian soldiers protecting the land of India.

They are the people who protect the country at the border even in cold temperatures of -53 degrees Celsius to 52.4 degrees of heat and die smiling for their motherland.
That solider is India. A country where the country is considered as a mother -Mother India. We are proud to be Indians and That is Why India Is Great.

And if your heart starts beating with all these things, then definitely share this with your colleagues. I salute you, Mother.
Fifteen things you didn't know about India


That the seventh-largest country in the planet India having a population of more than a billion people India is arguably one of the most influential and powerful nations on earth its cultural history is particularly complex and data spanning 4,500 decades of predominantly Hindu philosophy and theology centuries later modern India is profoundly different with its own massive movie industry a diverse populace along with an astonishingly big workforce.

The number one:- shampoo has been devised in the 16th century India based on the Sanskrit shampoo which means massage the concept of shampooing was originated in India in the 16th-century natural and herbal ingredients were used then as opposed to the combination of modern chemicals and fragrances in particular gooseberry satin dews and fruit house when Spartan visitors came into India they attracted the practice of hair and trapping washing back with them to Europe

Number two:- diamonds were mined in India and it had been the world's greatest producer India was arguably the most famous diamond mining country on earth until diamonds were found in Brazil in the 18th century that there are now three active diamond mines in India and the famous Kohinoor diamond has been seen in the 13th century that the 793 carats rock went from individual to individual which was eventually acquired by Queen Victoria during the British Raj in India

Number three:- elephants in Kerala will treat themselves to a spa Pune, therefore, Arcada elephant yard rejuvenation Center provides elephants with bathrooms relaxing and massages pamper sessions that the spa suits 5 9 clients and is a method of giving back to the sacred animal elephants play an important part in Kerala's temple processions and you will find an important feature of the spot so they deserve a massage every now and then

Number four:- of the largest religious gathering in India can be found from distance Kumba meal can be just a Hindu pilgrimage which takes people to the banks of the Ganges every 1-2 years that the significant event involves ritualistic bathing singing religious discussion and feeding poor people the attendance figures must be restricted in 75 million making it the largest pilgrimage on the planet

Number five:- early Indian civilization would be the oldest on the planet we often check out ancient Greece and ancient Egypt however, Indian culture dates back to 2400 BC when it was split up to 16 monarchies called the mahajanapadas that there are authenticated human remains back to 30,000 years in South Asia the oldest Hindu texts were written between 2,000 and 500 BC in addition to the first texts on science medicine and astronomy people owe the quantity 0 to Indian math who generated the concept

Number six:- India is currently home to every major world religion and does not have a national terminology Hinduism Jannetty Buddhism Islam and Sikhism have a place in Indian society with dominant being Hinduism and Islam covering 80% and 14% of the people respectively Judaism has existed in India for the final two million two hundred and fifteen decades and some of those smaller religions additionally featured including James Zoroastrian and Baha'i India also doesn't have a single national language because 1652 dialects are spoken around different region

Number seven:- per polling station is set up for just 1 voter in deer woods at every election Mirage verandas de Shonda's gets his neighbourhood polling station entirely for himself because he's the sole real resident of Geer forest he has been voting in Indian elections since 2004 rather than misses one currently that he has their personal polling channel mahant is the caretaker for the 1 time from the woods in Gujarat a home he shares with a rare Asiatic Lion

Number eight:- the Indian government has traditionally used scaffolding to cover up the Taj Mahal when air-strikes are called during the 2nd World War and the Indian Pakistan Wars scaffolding was put up around the distinctive domes of the Taj Mahal
to produce it less noticeable from above they dreaded strikes by the Japanese air force during World War two thus concealed their most famous landmark more recent dangers to the Taj Mahal include the rising rates of the Yamuna River that have cracked the grave underneath the structure that there have been predictions that the tombs could fall at any moment.

Number nine:- Indians invented navigation yoga the entire world's cheapest the car and also thorium-based nuclear power society can take credit for a few of the most significant creations on earth they were the first to build the concept of navigation over six million years past

using rivers and seas Yoga has been created 5000 decades ago and it has roots in Hinduism Buddhism and Jainism the planet's most economical the ta-ta Nano which costs around 100,000 rupees the same of $1,400 and India may be the house of the first next-generation thorium reactor the united states is likely to make 30% of its electric power together with thorium by 2015

Number 10:- it is possible to stay at the prior Indian royal residence for eighty-eight million dollars each night if you'd like to stay at the lap of luxury forget Paris and forget Dubai India may be the home of probably the very magnificent palaces on the planet

once the house of the Maharajah's you will find opulent palaces across the country having some dating back tens of thousands of years that the Kumarakom Lake Resort hosted Prince Charles's 65th birthday and also the 450-year-old Samode palace at Jaipur has hosted famous faces from throughout the world

Number 11:- king Jaya Singh of Alwar nabbed Rolls-Royce in the best possible way India has a very long and colourful background of quirky monarchies and extravagant kings and queens the king of Alwar in Arabian India was insulted by a Rolls-Royce salesman after 

he saw with a showroom in London an extremely proud man he ordered that a whole fleet of Rolls-Royce cars and gave them into the cities a waste department so they could utilize them to transfer rubbish through the city

Number 12:- 1 million Indians are millionaires India has perhaps one of their very striking wealth openings in the world with 35% of the country living below the poverty line people who live far previously it lives a different type of life
that the wealthiest Indian on earth is Mukesh Ambani with a net worth of fifty-three million dollars that the 59-year-old earned his money in the oil and gas business and his billion-dollar home recently made headlines because he chose to build a 27 storey skyscraper instead of a sprawling mansion

Number 13:- the earliest account of plastic surgery was found in an ancient Sanskrit text yet one of their first medical texts was the Sushruta Samhita which is often dated back to the 6th century CE II it's certainly one of their very first cases of a medical and talking operation incisions skin grafts and nose reconstruction Britain's very first nose job wouldn't be achieved until 1814 whirring 80 years prior to the Sushruta Samhita will be translated

Number 14:- certainly one of India's most extravagant weddings caused controversy because it had been too extravagant lasting five days and costing at 74 million dollars the wedding of their daughter of a prominent businessman made headlines in 2016 for all the wrong reasons the 2.5 million dollar wedding sari Bollywood royalty in attendance and gold Bangalore palace setting was denounced as an obscene display of wealth millions of Indians live in poverty thus the wedding has been criticized if you are in poor taste

Number 15:- India about 40 per cent of the Indian people are vegetarian making it the largest veggie population rest of the world many choose to not eat meat to get religious and spiritual reasons with beef and pork products frequently eliminated of their diet vegetarianism is so powerful

that KFC McDonald's and Pizza Hut had to introduce vegetarian menus to get their own Indian franchises to cater to the people the united states with the fewest drinkers is Portugal we're only 1.8 per cent of the population have cut meat from their daily diet.

There are lots of stereotypical images of India but there's much more for this amazing country than many of us know the centre of several industries based and the world's biggest democracy India has influenced art literature science and drug possibly more than every other nation.
Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual