Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Independence Day Speech For Students in English

Independence Day Speech For Students in english shortIndependence day speech for students of class 1 or 2Good morning, honourable chief guest, principal, teachers and my friends. I wish all of you a very Happy Independence Day. 

Today we are honoured to address him on the 72nd Independence Day. A day when we remember all the glory of our nation. 

As we remember the struggles, rebellions of Indian freedom fighters and the efforts of our Indian freedom fighters. 

In my view, freedom is a very precious gift of Indian freedom fighters. 

I would like to thank you once again for your attention and for giving me the opportunity to speak before you.
Jai Hind, Vande Mataram:--

Independence day speech for students of class 1 or 2


Many congratulations to the honourable Chief Guest of the day, Respected Principal Sir, respected teachers, parents, and all my dear friends. 
I wish all of you a very Happy Independence Day. Everyone present here knows the reason for coming together in such a large crowd. Independence Day
Jai Hind, Vande Mataram:--


Independence day speech for students of class 3 or 4
Good morning to all my teacher's parents and dear friends I am Sneha I am in first class today we are gathered here to celebrate our Independence Day Independence means the country of being free and not controlled by another person our country India got independence on 15th August 1947 from British rule

We got independence with the help of many national leaders like Mothma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru Ji, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh will Savarkar and many other freedom fighters, 
so we must respect all of them Jana Gana mana is our national anthem and Vande Mataram is our national song our national flag Tiranga is the symbol of the national flag I love my India I like to say one line east or west India is the best.
Jai Hind, Vande Mataram:--


Independence day speech for students of class 4 or 5We celebrate Independence Day as the national festival of India. This day marks the anniversary of national independence from the British Empire on 15 August 1947.

Moreover, it is the most auspicious day for the people of India as India became independent after much suffering and sacrifices of brave Indian freedom fighters.

From that day 15 August becomes a very important day in Indian history and in the heart of every Indian. Also, the whole country celebrates this day with full patriotic spirit.

After independence, Pandit Jawaharlal Nehru was elected as the first Prime Minister of India. In addition, he hoisted our tricolour flag at the Red Fort in the national capital, New Delhi.

Since then, every year we celebrate Independence Day in Red Fort New Delhi. In addition, the army performs a number of functions, including cultural programs of a march past by school students.

Furthermore, we celebrate Independence Day to remember the freedoms that we sacrificed to achieve this freedom. As they are the ones who fought for our country. Also, on that day we forget our differences and unite as one true nation.

Importance of independence day celebration

We celebrate Independence Day extensively in our country. Also, every government building is decorated with tricolour lights which are orange, white and green like the national flag.

In addition, every officer and office employee, whether private or government, has to appear in the office to hoist flags and sing our national anthem. Apart from this, there are many other reasons to celebrate Independence Day.

Jai Hind, Vande Mataram:--


Independence day speech for students of class 6 or 7

Good morning everyone, honourable principal, qualified teachers, my dear students, wishes you all a very happy independence day today.

Respected Sir, as we all know we have gathered here to celebrate the 73rd Independence Day of our beloved India. 
Today, everyone from one part of our country to another is raising slogans of "Jai Bharat Mata". 

It is truly a feeling of freedom and love for the land. But, we all know, this freedom is difficult. 
All of them have decades of sacrifice and struggle. The land on which we breathe is thanks to the struggle of our great men led by eminent personalities. Gandhiji, Nehru Lal, Sabash Chandra and others.

Freedom is a gift. It is a gift of sacrifices, sleepless nights, brutal tortures and conflicts performed by our ancestors.
History is an open chapter. It tells us about the sacrifices of our ancestors for this land. This freedom is due to the struggles of Babu Mahatma Gandhi. 
He stood like a rock for the rights of the people. He was jailed several times. He faced many difficulties, yet he backed down.

The credit for this freedom goes to our great leader Pandit Nehru Lal. He never compromised the rights of the people. 
He renounced each and everything and supported the cause of freedom. And this freedom is due to the sacrifices of our other leaders Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Ray, Bhagat Singh, Khudi Ram Bose, and Chandra Shekhar Azad. Respected friends. 

In British India, we were all in chains. Our rights were compromised. We felt suffocated. Our social, political and economic situation was very bad.
And in the end, it was not an honour for Indians to be in slavery to foreign forces.

Slavery is a curse. You can see it around the world. What is the status of nations that are still slaves today? We should be grateful to our leaders who realized this.

Respected Sir, all of us are gathered here today just to raise slogans and perform formalities. Our land needs more than us. We have to fulfil the promises we are making from our land. 

No doubt, we are an independent land. But this free land is surrounded by a host of problems. We are facing many issues today. 

Like the issue of backward people, youth unemployment, poverty, underdevelopment of rural areas and more.

Apart from all these problems, our country has many good things. We are a nuclear power country. We have a large and brave army. 
Our borders are safe. And our enemies are afraid of us. We are the largest democracy of free and happy people in the world. 

We are politically powerful, economically strong and militarily advanced. As a youth, we are the future of our nation for tomorrow. 
We need to look at problems and find solutions immediately. We have to be united. As our great leader Nita ji Gandhi Gandhi said, 
"The future depends on what we do in the present." Therefore, we have to use our today for a better tomorrow.

Dear friends, there is strength in unity. Therefore, we have to be united. We have to promise today that we will never let our land be damaged. We have to do everything possible to make our country powerful and honourable in the world. 

Let's unite, work hard and tell all your friends and enemies alike. We are friends with friends and we are harsh with enemies. thank you.

Jai Hind, Vande Mataram:--


Independence day speech for students of class 7 or 8


Very good morning to the honourable chief guest of the day respected teachers parents and my old dear friends I wish you all a very happy
Independence Day we all know the reason for get-together here in such a big crowd we all are excited to celebrate this great day in such an excellent manner we are gathered here to celebrate

Independence Day of our nation, first of all, we hoist our honourable national flag then give a salute to all the heroic deeds of the freedom fighters I am feeling so proud to be an Indian citizen

I have such a great chance to give a speech on Independence Day in front of you I would like to say thanks to my respected class teacher she has given me an opportunity to share my views with you all about the freedom of India
we celebrate Independence Day every year on the 15th of August because India got freedom on the night of the 14th of August in 1947 just after the independence of India

Pandit Jawaharlal Nehru had given a speech on the independence day in New Delhi when people all over the world were sleeping people in India were waking to get freedom and life wrong the British rule 
Now after the independence India has been the biggest democracy in the world our country is a most famous country for the saying of unity in diversity it faced many incidents testing its secularism 
However Indian people become always ready to answer with the union because of the hard struggles of our forefathers 

We are now able to enjoy the freedom and Bri fresh air according to our wish getting freedom from the British as's was really an impossible task our forefathers did with the continuous efforts 
we can never forget the works and always remember them through history we cannot remember all the deeds of all the Freedom 

Fighters in a day only, however, can give them a heartily salute they would always be in our memories and way of inspiration to us whole life today is the very significant day for all Indians 
which we celebrate remembering sacrifices of great Indian leaders who had given their lives for the freedom and prosperity of the country freedom of India 

was possible because of the cooperation sacrifice and involvement of all the Indians we should value and salute all the Indian citizens because they are the real national heroes 
we should keep faith and secularism and never be separate to maintain the unity so that no one can break and rule again we should take an oath today of being highly responsible and well-educated citizens of being tomorrow


India we should sincerely perform our duty and do work hard to get the goal and successfully lead this democratic nation.

Jai Hind, Vande Mataram:-- Independence day speech for students of class 9 or 10

Independence Day is the national festival of India celebrated on the 15th of August every year in you become a free country on the state and it's only then we could secure our democratic rights as citizens of India 
Our independence gave us the reason to enjoy the fundamental rights they down by the Constitution we are now a self-governed and democratic country and have the voting rights

The feeling of self-reliance and freedom feels a heard of the citizens with supreme happiness and joy it is all due to the numerous sacrifices and tireless efforts of great people 
who sacrifice their life without any of you Independence Day is highly significant as we Indians got freedom on this remarkable day 

We celebrate this day in order to pay honour to countless Indian soldiers who dedicated their lives to the service of our country and sacrificed everything to win back its freedom 
This is also an occasion to the great Indian culture and tradition which has impressed the whole world 15 August 1947 is the day of great significance in the history of India.

On this auspicious day India achieved its freedom from British rule and became free and the country it's a historical day as several freedom fighters sacrificed 

Their lives to liberate the nation the respect for the independence day is still strong in the hearts of every Indian and this can be easily avenged from the grand celebrations that happen nationwide the independence day is observed on 15th of August in all states and union territories of India

The respected President of India and this is a speech to the nation on the eve of Independence Day and on the Independence Day 
The Prime Minister holds the tricolour Indian flag on the ramparts of the historical red food that is in Delhi and delivers a speech highlighting the past achievements and the plans for the future development

This day is marked by the flag hoisting ceremony by our honourable prime minister at the red food 
who also delivers a speech addressing the citizens of India Independence Day is celebrated with equal enthusiasm at every government and private institution including schools colleges and universities flags are hosted and sweet substituted to honour this day of historical importance.

It's been almost seventy-three years since India got independence but the day will remain as young as it was 73 years before India became an independent country in the year 1947.

Thus a guested holiday is declared annually to commemorate this date each one of us was born free dyes free and wants to bless me India achieved its independence with great struggle and effort

Several freedom fighters and many great men have sacrificed their lives to achieve the nation's freedom from British rule the moment of independence in India was started by the Indian freedom fighters under the leadership of Magna Gandhi this breed of Fighters.

They are their lives for our country and sacrifice their lives for our country Independence Day is the most vicious day for our life Independence Day Dewar's the love for our country and be forever willing to our country happy Independence Day.

Jai Hind, Vande Mataram:--


Independence day speech for students of class 11 or 12 and more


 Good morning and namaste to all of you. I extend my warm greetings. Independence of India. As we celebrate with joy and fervour, 
we also need to pay tribute to those who fought tirelessly to achieve freedom and those who shaped its destiny with vision and wisdom. 
It is important to reflect on who shaped the Indian dream and how India has stood as a beacon to the world with its glorious culture and tradition.

Scientists and scholars from across the world have applauded the Indian ethos and knowledge tradition. 
Einstein acknowledged with gratitude and I quote, We owe a lot to the Indians who taught us how to count without which no worldwide scientific discovery could have been made, unquote. 
The German scholar Max Müller also picked one of the greatest tributes to the Indian reflective tradition and the Indian mind. 

When he said, and I quote again If I ever asked under what sky the human mind has most fully developed, some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life and found solutions.

I should point to India uncaught. It does well to remember such salutations to India and its evolved culture. 
It adds to our pride and self-esteem to continually remember the idealism and values that govern a great nation like ours is perhaps also necessary. 
As India discovers itself again, we need to augment the value system. We need to also come together to develop a nation of harmony, peace and development. 
We need to build a legacy that is free from the prevalent negativity, free from oppression, free from prejudice and corruption.
A preamble to the Constitution says we the people not die. The journey from I to us. 
To my mind is the journey of triumph, of triumph, of progress and advancement. Let us all strive to be on this journey that I've been through, not to. 
Gore had dreamed of this destiny in Judy for the young India, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments of narrow domestic walls, where boards come out from the depths of truth.

We need to constantly work towards realising and pursuing the goals individually in order to be collectively responsible. Our beloved former president, APJ Abdul Kalam sahib, had POIT mentally directed us to ponder on how to shape an elevated mind. 
And I'm quoting If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three societal members who can make a difference.
They are the father, the mother and the teacher in his quintessential simple style.
He reminds us of our responsibility towards our children, the inheritance that we all can leave them with. 
A university is much more than an institution of learning. To me, it is the temple that educates the younger generation more as its character creates. A new intellectual leader builds an integrated self. 
That is why it is an institution of higher learning. As teachers, we need to have, in Buxton's words, a responsive understanding and nurture and impart the treasure of knowledge.

As students, my young friends, you need to be building to absorb the new ideas. Learn to be diligent and focused in achieving your goals. 
Set a goal, I would say. You must also constantly look for ideals to follow. Role models are indeed important, even if some argue against it. 
I must mention either single girl who top the UPC this year, a person with a disability on being asked to comment. Her achievement, you must remember what she said.

She said it is not an achievement when I achieve something for the nation and for the advancement of the nation, that would be my achievement. I think it's important to remind ourselves of these young leaders that have emerged on the platform of India,


British said Orge daily labourer's daily wage workers son who cracked and made it to the IHT dreams of India free of child labour. It's very important to look at what these young Indians want. 
I think we need to look at it and I like what he said and look at the origin narrative of this boy.

He says that the only way to triumph over one's challenges is to work hard and with conviction. Very simple, but very effective way. 
It should come. Shubham is the youngest golf champion. You know he is milk when their son won gold in the World Junior Championship. 
And he says very simply, he says there are no shortcuts in life. Hard work is only the key to success.

I think all of them are from humble backgrounds. It does well to remember that, and all of them have come up with the zest, confidence and ability that they have harnessed. 
I think these are not just success stories. These are all stories of determination, focus and faith in oneself. 
It is also important to learn to stand up for something, even if it means standing alone because often times it is said the one who flies alone has the strongest rings.

It is in the pursuit of goals that you believe in and the honesty and diligence with which you pursue it. Like the success of advancement. 

One of my goals, and if I knew English and foreign languages university has been to lead it towards development, through intellectual vibrancy, through knowledge, culture and transparency. 

Integrity has been the hallmark of this journey. I must acknowledge the support of the faculty, administrative and statutory officers, non-teaching and the students in realizing the dream of an institution of an international repute.

Nelson Mandela had said that is no easy walk to freedom. Any bit ideas are always pursued through courage, integrity and vision.
So we collectively did and will do it. English in Foreign Language University. Towards up contribution to nation-building. In celebrating our Independence Day. 
Let us be aware that India beckons each one of us to play a dynamic role in nation-building. Let us all pledge dedication, commitment and patriotism on the road to progress and development, not just for today, but all times to come.

Independence Day is just a reminder to all of us incomer berating the nation's independence. 
We also need to pledge to liberate ourselves from the dark colonies of factionalism, sectarianism and divisive politics. 
On this day, we must remind ourselves of the sacrifice, dedication and nationalistic fervour of our freedom fighters to all leaders who have given a direction to our nation.

The leaders who I see as entrepreneurs who have actually moulded the advancement and the progress that we see today in our country as English and foreign languages family, 
we must all take pride in ourselves for being a pre-eminent band Indian institution that articulates and demonstrates the diversity and richness of the varied cultures of India today. 
You must we must pledge to refashion the country's intellectual boundaries with the values and cultural mourning's that India is known for. Let us resolve to excel in our field of knowledge, fulfil our own dreams, our parent's dreams and our teachers. 

Jai Hind, Vande Mataram:--

Also read:- Independence Day


 THANK YOU SO MUCH

Comments

 1. Hey sir/Madam, I just need essay on "Self Reliance with integrity "(Corruption). The words limit will be like 1000 with catchy phrases. Kindly help me please.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Please check the url as under,

   https://www.essayonfest.online/2021/10/independent-india-75-self-reliance-with.html

   Delete
 2. pl. provide me speech on Azadi ka amrit mahotsav

  ReplyDelete
 3. pg slot wallet เว็บไซต์เกม สล็อต ฝาก-ถอน ทรูวอลเล็ตไม่มีอย่างน้อย ใหม่ปัจจุบันในปี 2021 นี้ ถูกปรับปรุง ประดิษฐ์กราฟฟิก ความหลากหลายรายลักษณะของเกม มีเกมให้เล่นมากมาย

  ReplyDelete
 4. I need an essay on unsung freedom fighters of India. Please help me

  ReplyDelete
 5. 토토 What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist different users like its aided me. Good job.Here is my web page;

  ReplyDelete
 6. pg slot 168 เป็นเกมแบบที่เล่นได้บนโทรศัพท์มือถือสบายใช้งานง่าย มีเกมสล็อตให้เล่นอยู่มากมายเยอะมากได้แก่ พีจีสล็อต สามารถใช้เป็นการพนันลงทุนเล่น เว็บไซต์สล็อตของการเล่นเกม

  ReplyDelete
 7. Are you lacking inspiration jokerslot and feeling bored? Why don't you give pgslot a try and let the fun begin? quinniiz.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual