Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay On Mainstreaming alternatives to Single Use Plastic Products through Innovation and Creativity

Mainstreaming alternatives to Single Use Plastic Products through Innovation and Creativity

Essay On Mainstreaming alternatives to Single Use Plastic Products through Innovation and Creativity


Introduction:


Plastic is a lightweight, hygienic and resistant material that can be moulded in various ways and utilized in a wide range of applications, plastic is a non-biodegradable material single-use plastic is one of the most prevalent causes of pollution including environment as well as water pollution.


It has a devasting impact on oceans, sea animals and hydrophytes, we produce millions tons of single-use plastic every year most of which cannot be recycled single-use plastic included plastic bags, polythenes, straws, plastic glass, soda and water bottles and food packing items etc.


These single-use plastic are used only once and then thrown away as a garbage for recycle, we need to understand the various problems caused by single-use plastic. It is therefore caused by single-use plastic.


Objective:


"By reducing the single-use of plastic 

we can bring about a change so drastic 

Life on earth would be fantastic 

If together we pledge not to use plastic"


Looking at today's situation, it is very necessary that we can bring single-use plastic into the mainstream in an innovative and creative way for this we all have to work together. 

Firstly, we should use plastic-free products like stainless steel straws bamboo straws, rice straws because these are eco-friendly components, when we organise a party we should use natural flowers, plants for decoration instead of balloons, plastic material, when we go to the market we should bring our own bag which made by paper, jute etc.


"When plastic enters our womb

it takes is to the tomb"


Conclusion:


Today, we need to understand the problem being caused by single-use plastic and stop its use it is therefore obvious that we need to use less plastic unless it is very necessary.


Move towards environment-friendly products and services and should some up with technologies the recycles plastic more efficiently, we should stop using single-use plastic to protect our planet, environment and human being.


Also read: Essay on Reducing the Impact of Single-Use Plastic Products through Alternative Product

Also read: Creating a circular economy for plastic waste essay

Also read: A Future without Plastic Waste through Sustainability and Circularity Essay

Also read: Essay On Strategy Of 6r's- Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Redesign, Remanufacture

Also read: Reducing single use plastic pollution Role of youth essay

Also read: Essay On Principles of Reduce,Reuse, Recycle in plastic waste management

Also read: Essay On Innovative Ideas for Zero Plastic Waste

Also read:  Essay on harmful effects of plastic bags


 THANK YOU SO MUCH 


Comments

 1. Please show me your introduction, objective and conclusion.. because I couldn't understand without these things

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you so much for your feedback, the article is updated now

   Delete
 2. Can you please write an essay on maintaining alternative to single use plastic products through innovation & creativity in hindi its important please in Hindi

  ReplyDelete
 3. Please make an essay on Reducing the Impact of Single Use Plastic Products through Alternative Product.

  ReplyDelete
  Replies
  1. your article is ready please check the url as under

   https://www.essayonfest.online/2021/09/essay-on-reducing-impact-of-single-use.html

   Delete
 4. Really really thanks a lot. I'm really satisfied about this post. But I need one help from you please. Could you text to me the meaning for this topic (Mainstreaming Alternatives to single use plastic products through innovation creativity), please?.The meaning for whole topic is not necessary. Just tell me the meaning for mainstreaming alternatives. Hope you will help me with this 🙂

  ReplyDelete
 5. Thank you so much for your feedback, Your comment means alot to me, so here is your answer.

  Mainstreaming - something considered customary or acceptable by a majority of people
  Alternatives - one of two or more things that you can choose between
  to single use plastic products through
  Innovation - to improve or to replace something
  creativity.

  Let me know if this works for you?
  Don't hesitate to contact me further if you've any questions/concerns.

  Have a good day.....

  ReplyDelete
 6. This post stands out from the rest with its unique approach, and it left me craving for more.I appreciate the step-by-step instructions and helpful tips shared in this blog post, which have made it easier for me to get started with using an auto clicker effectively."

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual