Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on Time and Tide Waits for None

Essay on Time and Tide Waits for None


Essay on Time and Tide Waits for None


Time and tide waits for none this proverb is a reminder of the value of time and opportunities we cannot stop the passing of time similarly, we cannot expect an opportunity to knock on the door at our convenience 


We must say both time and opportunity when they exist we must be always alert and vigilant, regretting wasted time will only waste more time, crying over the missed opportunities will only result in missing further opportunities. 


So we must do what we are expected to do at the right time, we must keep our minds open to says any opportunity which may present itself then in all certainty there will not be anything for us to regret in our later life.


We all know that time is very precious and time is very valuable to all people, therefore, we should never waste time is the key to success time is the most valuable thing in the world after losing it is lost forever and never come back. The success or failure of our life depends on the work done on time, therefore, every person should use his time correctly the person who wastes time he ruins his own life people who worked well on time those people are very successful in life ahead time is very precious. Many students get big success in the big competition a student who makes good use of his time he doesn't face any problem in passing the examination, therefore, we all should understand the importance of time and use it a moment well the more time we use the better the result will be.Those people who do not use the right time he goes backward time is life if there is no time then there is no life to time cannot be used again and neither the lost time can be found backTherefore it is said the person is not strong the time is strong so we all should respect the time a scholar said that we should do all the work on time no faith in time do not know when that cataclysmic so do not leave our spacious work on tomorrow though that work at the same time is very strong and powerful than everything in this world.The valuable saying is that time and tide wait for none time is the invaluable time one's gone is gone forever lost wealth may be regained by industries lost knowledge by study lost health by medicine but lost time cannot be recovered every moment of our life has a particular duty sincerely student will shine in life as they know the importance of time.In the military field delay by a few minutes maybe change the destiny of a nation Napoleon lost the Battle of Waterloo because a marshal office was a few minutes too late to come to his side successfulpeople do proper use of every moment of their time the most prosperous nation are those that don't waste any time we should take a lesson from the importance of time from them for ourselves and our nation.


A person who is lazy imagines that he or she has all the time in the world the Toddie person thinks that time is his slave and he or she can do things whenever he or she pleases 


However, this is not so there is a saying that time and tide wait for no man tides have their fixed timings and do not wait for anybody similarly time waits for no man the clock keeps on ticking if we do not use every minute to do something worthwhile we are simply wasting our lives they say never put off for tomorrow what you can do today


so let us respect the time and do things when they are supposed to be done let us not put off for tomorrow what we can do today there is a time for everything work while you work play while you play study while you study 


let us not idle away the ass in useless pastimes such as watching TV for us gossiping with friends or just lazing around the house doing nothing it is only the person who uses every minute wisely who is sure to be successful and prosperous in life.Short motivational speech on time and tide waits for noneRules even a certain amount of time to experience the life you carry out our dream our destiny but we don't realize that the time-bar of our life should only go smaller from today going forward perfect again you can't buy the time you can't grow time you can't ask for more time you can only lose 


and after we lose time you have no idea how much time we didn't have lunch all right fans of mystery to being human is a double-edged floor because although we have so much time compared to other species to give ourselves too much time to accomplish what needs to be done the idea of having so much more time to accomplish things make this waste time we abuse it if these are lack of action makes it too comfortable that we all aim to succeed to prosper to become a diamond in a world full of rocks but there's no evolutionary pressure to help us and that was the mind to take place you need to create a pressure for yourself come back died and the way that you do that is by understanding the value of time 


stop chilling time because eventually, that turns around and time we're going to kill you you have the power to prevent time you're the tower to prevent wasted time you also have the power to kill time and mention others


we need this digit before he asked me to think about how we're spending our time did he disclose even what we want to accomplish we'll make the heartburn with passion will wake us up in the morningwhat's your why China's the most valuable resource that I could save money for later I can't do that with my time I could invest in more money I can't do that with time I can share my money I still can't do that with time 


stop damaging your lifespan Kunar later you're going to realize the only thing you wish you have more of its time but it's what you used the worst I want to see the transformation of how we use our time I want you how to change the appreciation of the time that you're given of your dream


I want you to pause the next time you finder some wasting time on things that battered you and think about why you decided to shrink your lifespan you're actually killing yourself it's not a joke because you can't recycle the time you waste.


so use your time and make time works for you but living the life of your dreams it's possible to pressure games put up that fun doesn't give in to fear don't get anxiety fun for work you believe in your dream of yours don't like anybody else about you you've got 86,400 seconds 


how you use it today is all that matters and you've got to do it again and again and again you will get there because your screen and got to work play tomorrow one step to again and again and again the clock and wheels. 


I want you to gain the intelligence of spending time wisely because while you're killing time is turning.
Also read:- essay on action speak louder than words

Also read:- essay on laughter is the best medicine

Also read:- your future depends on your aspirations

Also read:- why balance is beneficial essay

Also read:- gratitude is great essayTHANK YOU SO MUCH

Comments

  1. The price is 3424, source. Hair 5. Perspiration/sweat 6. Breathalyzers How these tests work is pretty evident from their name. The more important question is: how long does marijuana or THC stay in your system, for each of these tests? The answer to that question depends on how often you use it. So, we’ll divide the frequency of usage into 4 parts: • Occasional/recreational use: 0-3 times per week • Moderate use: 4 times per week • Daily use: Once each day (7 times per week) • Heavy daily use: Multiple times each day Urine is the most common type of drug test you’ll face when you get tested. Let’s see how long it’ll stay detectable for you to pass a drug test: • Occasional/recreational users: Up to 3 days after your last use. • Moderate users: Anywhere from 5-7 days. • Daily users: Anywhere from 10-15 days. • Heavy daily users: Up to 45 days. For occasional users, weed can be detected in your saliva for 1-3 days.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual