Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on Actions speak louder than words

 

Actions speak louder than words Essay


Actions speak louder than words Essay


All of us are born preachers, but when it comes to practicing what we preach, we find excuses. Just telling someone what to do or how to behave is not enough. Behaving in the way that one wants us to behave has a more powerful effect. Telling others what to do and not doing oneself is absolute hypocrisy. Children quickly observe the gulf between the speech of adults and their actual behavior. They are influenced more by the action of the elders than by their words, the immediate actions inculcate the habits.


Gandhi Ji impressed villagers with the importance of cleanliness by taking a broom and sweeping those fruits. His action had more effect than any speech he might have given. A father who smokes cannot scold his son when they find him smoking. He should first give up smoking himself. In short, we should have to do what we want others to do. This is because actions speak louder than words. An ounce of example is worth much more than the dawn of precept.Actions speak louder than words in speechStop whatever it is you're doing right now focus and blackout whatever it is that has you distracted block in and listen to words are the talk actions are the walking people don't really care,


what you say they are more concerned with what you do we hear people say that actions speak louder than words but those same people are saying it more than they are doing it ultimately your daily actions determine.what you go it's up to you to make sure your actions and goals know what the Rose means you must self-assess and know where the holes are and execute towards your true passion and soon you'll get that gold star 


see stars like you know that on the road to glory, there will be moments that will define your story think about what I'm saying words are the TUC actions are the walk don't tell me you're going to do something, I'd rather you show me don't talk about it, I'd rather you be about it and all of a sudden


you want to quit all of a sudden you want to drop out all of a sudden you want to give up like in and listen harder than you ever listened before because quitting is not an option dropping out is not an option giving up is not an option the only option is for you to start living up to your potential what I need you to understand is words are the talk actions are the walk because at this very moment in timeyou're ready to break like a glass Shawn you are ready to break like a speedy car breaking is not who you are seeing right now my friend it's simple and you know what I need you to do for me when you're in the dark turn the lights


on what I'm talking to you because you said you go with the graduate you said you're going to make yourself your parents and your family proud those are your words, not mine because, at the end of the day, your words don't mean much it's your actions.now you feel like the world's most significant but this is the moment that I need you to transform and become the world's biggest user because I need you to choose to start deep I need you to select the start I need you to select the star to redefine itI need you to choose to start realigning and priming yourself for a major comeback be different think different words are the tough actions are the walk, now all you got to do is walk the talk your actions are what people will remember you by not your wordsnow they might remember you said a cool quote or how much you sounded like some intellectual philosopher but if you don't practice what you preach how much do people really believe you so let's do the math the common denominator is you and you are falling into that well with Smith syndrome but I need you to detox and get that wine out of your system and change that Louis meat syndrome to the OS Smith syndrome because yes my friend you are the problem,And so I need you to own and not rich that fact your actions are what makes your words believable it's not the words that make the actions believable don't get mixed up if you want someone to believe you when you say something then you have to do something words alone can't cut it you never have will word are the top actions are the walk we all know someone that says I'm going to be successful I'm going to be famous I'm going to be a millionaire but every time you see them they're just chilling relaxing pain getting outpost it up just being lazyso, what that tells me is that they have the words but not the action the fact of the matter is if you're being totally transparent it's apparent that you're not maximizing your time you are not in recycling mode because you continue to waste countless hours only needless time-wasting activities I need you to take it out at least enough sit.your butt down reevaluate you need a self to assess look in that mirror and confess that you are not given 1000% you are not putting every ounce of your heart and soul into now Miss vixens you teach your professor assigns the work you teacher professor schedule is the test it's up to you to manage your study time so you can put your best foot forward so when you're playing video games when you're shopping at tomorrow when you're at the party and the DJ is right when you're surfing the internet at your leisure well yeah what you're free is grabbing a pizza I did a host of other things that don't involve studying or complete an assignment that's what I mean.when I say your actions and your goals are not in alignment because you wrote down graduate Thanks so now it's time for you to reenact this part of your movie, talk is cheap your actions are expensive you want people to value who you are then you have to be worth something how do you become worth something by doing what you say you're going to do in other words we're talking about action words don't do many actions do everything and think about it?all of the famous people that have become success stories didn't get there by simply talking about being there they did something about it, they worked their butts off to be where they are today they got off the couch they made something happenthey realize that words are weak they realize that talk is cheap they realize that if they didn't get up and do something about their situation then they'd still be in that situation now it's time for you to reenact this part of your movie by going all-in on all things related to passing in every class this semester so replace the wasted time with study and watch how quicklyyou become an excellent test Yakka demi ki stock one store like an eagle this may require you for a short period to become a hangout with friends protesting because she's so hungry to pass every class with flying colors you understand you must eat and trick your subjects and become an official scholastic digest now this goes for every aspect of your life think about it but it's the action it's the act of showing up to pass the exam that counts never forget your daily actions determinewhat your goals it's up to you to make sure your actions and goals know what their roles are meaning you must self-assess and know what a holder and execute towards your true passion and soon you'll graduate and get that gold star aka your diploma 


so here's to you and the future success that awaits and your testimony of going from almost flunking out to all smiles with your diploma when your class graduatesyou got this my friend so keep pushing with purpose focus and determination and never lose sight, you hold the key to your success it just requires preparation dedication calculation and eternal motivation now throw your cap in the air and celebrate.Also read:- your future depends on your aspirations

Also read:- Essay on how to improve habits of cleanliness in daily life

Also read:- balance is beneficial

Also read:- an essay on why rules are important

Also read:- gratitude is a great essay
Thank you so much


Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual