Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay on legal framework of social media during election


Essay on legal framework of social media during electionEssay on legal framework of social media during election


One of the most important developments in election campaigns over the past seven-eight years has been the advent of social media 

It has fundamentally changed the ways in which Indian Political parties have conducted their campaigns and has fundamentally changed the way in which citizens are exposed to political information 

So what is the impact that this has on the outcome of an election it could mobilize certain segments of the electorate for example in the BJPreferend it did mobilize 18 and 19 year-olds who were voting for the first time? 

In terms of the last general election held in Indian, we know that they were over 7 million tweets leading up to the campaign and in those that came from parties we know that most of them came or about almost 50% came from the BJP  and about 30% came from the Congress Party 

But we know that the outcome of the election went in the other direction and the BJP won a decisive victory so we have to have a more much more nuanced understanding of the impact of social media on campaigns and that's for several reasons

One reason we know that people who seek out information on social media are likely to be engaged in politics anyway we also know that people select out information that's consistent with their own preferences so they're not likely to be exposed to opposing views 

We also know that amongst young social media users that they're not sharing political information that's a very small segment of the information that they share in that they're exposed to on social media 

So yes social media has changed the conduct of elections but we have to have a much more nuanced understanding of its impact on the outcome.


Essay on legal framework os social media during election


Politicians are spending more and more money on social media but is it worth it last year research firm Burrell associates estimated political campaigns spent more than 1.4 billion dollars on digital advertising in 2016.

That includes ads for video mobile email social media and online searches, to reach voters online especially young voters politicians and staffers try to use blunt and authentic language that's responsive to the news that's trickier than you'd think but a key to using social media seems to be consistency 


Politicians who've had some success on social media include Arvind Kejriwal 2017 tweet apparently won the most viral post during a house democrat online all-star competition to gain new followers on social media 

Another politician who does well on social platforms online Prime Mister, Narendra Damodardas Modi, P.M Modi is pushing a billion Twitter mentions I tweeted today at real Donald trump by a tweet I have my own form of media  

Of course, there are drawbacks to politicians using social media before the 2016 presidential election the pew research centre found more than a third of social media users surveyed were quite worn out by the amount of political content they encounter 

During the 2016 election, a recent study found political content on Facebook and Twitter was more partisan and unreliable than the news media 

For politicians ben das says the risk of creating partisan echo chambers is real but says they can avoid that by speaking directly to voters as a whole instead of targeted audiences.


Also read: Pandemic and dependence on social media essay

Also read: Essay on social media advantages and disadvantages

Also read: Social media boon or bane for students essay THANK YOU SO MUCH 

Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual