Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Paragraph on Childhood of Guru Tegh Bahadur Ji

Childhood of Guru Tegh Bahadur Ji

Paragraph on the Childhood of Guru Tegh Bahadur Ji 


"Let's salute the sacrifices made by our Guru Tegh Bahadur js on his birth anniversary" 

Introduction:-

India is the birthplace of various great human beings. Gurutegh Bahadur is one of them. Guru Tegh Bahadur is a poet, thinker and warrior who furthered the authority of the sanctity and divinity of Guru Nanak Dev and subsequent Sikh Gurus.

He was the ninth Sikh Guru who sacrificed himself for the freedom of religion. He was revered by the Sikhs as the 'Savior of Humanity' (Shrishta-di-Chadar).

Birth of Guru Tegh Bahadur Ji

Guru Tegh Bahadur was the youngest son of Guru Hargobind Sahib. He was born in Amritsar in April 1621. His mother was Bibi Nanki ji. His birth name was Tyag Mal, but in view of his courage and bravery, he was named Tegh Bahadur. Following in the footsteps of Guru Har Krishna, he became Gusiu on 16 April 1664.

"Never leave the ones you vow to save but leave your head. Sacrifice your life but never your faith"


Relevance Of Guru Tegh Bahadur Teachings In Present Day


Essay on Guru Tegh Bahadur Ji's Childhood


Guru Tegh Bahadur's childhood name was Tyag Mal. His childhood was spent in Amritsar. Tayag Mal had learned Gurmukhi, Hindi, Sanskrit and Indian religious philosophy from Bhai Gurdas as a child and archery, horse riding from Baba Buddha, while his father taught him fencing.

From a young age, he was trained in the martial arts of archery and horse riding. He grew up to be a brave young man and displayed courage in battles against the Mughals which often involved Sikhs.

At the age of only 13, he asked his father to accompany him in the war as his village was attacked by Pandey Khan and the Mughals in a battle at Shah's eagle.

After winning the battle, the victorious Sikhs who entered the house honoured their new hero with the name of a new warrior and hence the name of Tyaag Mad Ji was changed to Tegh Bahadur Ji.

The young Tegh Bahadur soon showed an inclination towards the first Sikh guru, who had crossed Nanak's 'seli' to reach the new guru.

He was engrossed in his studies and spent his time meditating according to his given name, Master of Renaissance. He was married to Mata Gauri in 1632 in Kartarpur.

Achievements of Grosu Tegh Bahadur Ji

Guru Tegh Bahadur was also a versatile and poet and gave the message of freedom, courage and compassion. "Fear not and not be free? During the last period of Guruji's life, he founded a new city called Anand Bur Sahib and went on missionary tours. But went and Bengal.


He was a symbol of the victory of good over evil, Guru ji's martyrdom, unparalleled in the history of mankind, inspired many Sikhs to sacrifice their lives for noble deeds and moral values.

Conclusion:

He says that in today's time such a lesson becomes even more important. We see people bragging about themselves on extremely unimportant matters and more importantly. Today religious freedom has narrowed even further and this is perhaps the best time to remember Guru Tegh Bahadur Ji.

"The Material world is perishable and illusion This truth only down on person during suffering" 


Essay on the childhood of Guru Tegh Bahadur Ji


Our society has always been in need of such great men, whose sacrifices inspire us to lay down our lives but do not give up on the truth. One of the great sacrifices of these great men was "Guru Tegh Bahadur ji" He is a shining milestone in the history of our land

Guru Tegh Bahadur was born on 1 April 1621 in Amritsar, Punjab. Born to the ninth Guru, Guru Hargobind, and his wife Mata Nanak, Tyag Mal learned Sanskrit, Hindi and Gurmukhi from the revered Sikh scholar Bhai Gurdas. While Baba Buddha taught him horse riding and archery, Guru Hargobind taught him fencing.

When Tyagamal was just 13 years old, he completed his father's fight against the Mughals, who laid siege to Kartarpur, successfully defended by the Sikhs. For displaying great valor and military prowess in battle, Guru Hargobind bestowed the title of "Tegh Bahadur" on his son.

Thyaga Mal, which literally means "the wielder of the brave sword", henceforth came to be known as Tegh Bahadur. Hargobind sahib ji loved Guru Tegh Bahadur very much. 

People always used to say "He (Tegh Bahadur) has come with a divine identity since birth. Guru Hargobind knew that Tegh Bahadur would be very brave and benevolent, so he did everything necessary for him."

 Emphasis on training. For literacy (various education) he was handed over to Bhai Gurudas ji. After this, he was sent to Baba Buddha ji to learn the importance of labour and other virtues.

Apart from this, Tegh Bahadur ji also studied Gurbani very deeply, Guru Hargobind ji used to tell his child that one day our son would definitely be rich in running Tegh and when he grew up he did the same, both devotion and power. Be together Him.

Guru Tegh Bahadur Singh sacrificed everything to protect religion and religious freedom and was called "Hind ki Chadar".

Some writers have said that "Once you have promised allegiance to someone, sacrifice your head, but don't let him down on any shore". but did not waver from his faith. THANK YOU SO MUCH 

Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual