Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay On Journey Of Guru Tegh Bahadur Ji

 

Essay On Journey Of Guru Tegh Bahadur JiEssay On Journey Of Guru Tegh Bahadur JiJOURNEYS OF GURU TEGH BAHADUR TEACHINGS OF GURU TEGH BAHADUR


 INTRODUCTION – 

Guru Tegh Bahadur was born in Punjab in 1621 to the Hargobind Sahib, the sixth guru: He was first namedTyag mal but later came to be known as Tegh Bahadur after participating in the war against the Mughals and showing bravery. 

He was trained in several skills such a's archery and horsemanship. He also learned about classic Hindu literature including the Vedas, the Upanishad, and the Puranas. He was a great spirit of the world.


 JOURNEY OF GURU TEGH BAHADUR-

 Guru Tegh Bahadur travelled in different parts of the country, Dhaka and Assam to preach the teaching of Nanak, the first Sikh guru. The places he visited and stayed in became sites of Sikh temples. During his travels, Guru Tegh Bahadur spread the Sikh ideas and message, as well as started community water well & langar.

The Gwell made three successive visits to Kirat Pur. On 21 August 1664, Guruwent a there to console Bibi Roop upon the death of her father, brother. The second visit was on 15 October 1664 

The third visit concludes a fairly extensive journey through the northwest Indian subcontinent. He visited the towns of Mathura, Agra, Allahabad and Varanasi.

After his visit to Assam, Bengal and Bihar the Guru Rasited Rani Champa of Bilaspur guru founded the city of Anandpur Sahib in the foothills of the Himalayas. 


TEACHINGS OF GURU TEGH BAHADUR -

The Sikh Guru wrote several hymns to Granth Sahib. His other work includes 116 sahaba's, 15 ragas and 782 compositions which were also added to the holy Sikh book- Granth Sahib. He wrote about a wide range of topics such as God, human relationships the human condition, the body and mind, emotions, service, death and dignity. 

CONCLUSION – 

Guru Tegh Bahadur Ji was a multifaceted genius. He was not only a martyr and a prophet but was also a great poet. He fortifies our faith in human nature and makes it possible for us to rise above the writers of the immediate problems of existence and keep our attention focussed on everlasting and eternal. Relevance Of Guru Tegh Bahadur Teachings In Present Day


Essay on journey of guru teg bahadur ji in English 500 words


Indian culture is at the top of the history of the world, there are many civilizations and cultures due to their many characteristics. The people of our history have dedicated their lives to remove the pain and suffering of others without worrying about the profit and loss of their happiness and sorrow.

The sacrifice of Guru Tegh Bahadur Ji is a proud and indelible chapter in our history. He was the ninth Guru who was born in the year 1621.

"Guru Tegh Bahadur Ji made the supreme sacrifice...

So that the whole of India can live and practice

His faith is free from fear"


Guru Tegh Bahadur travelled extensively in different parts of the country including Dhaka and Assam for spreading the teachings of the first Sikh Guru Nanak. During his travels, Guru Tegan Bahadur spread Sikh thoughts and messages as well as community water wells and langars. After blessing various villages and towns, Guruji left for Kurukshetra.

A solar eclipse was about to occur, and a fair was held. When Guruji reached there, some Brahmins suggested to Guruji that he should take a bath in the holy lake so that he would remain pure. Guruji smiled and said "Washing the body does not lead to purification because the corrupted mind cannot be washed with water, it is only the name of Almighty God who washes away all sins and purifies the mind"

 He removed the scarcity of drinking water of the people by installing several wells in Malwa and Bangar areas. He went from Mulo to villages like Farwani, Handhiya, Neeva, Bhikhi etc.

After visiting Malwa he visited Karnal, Rohtak, Hisar and many other places in present Haryana. After his release, Shri Guru Tegh Bahadur Ji crossed the Yamuna River from Delhi and entered Uttar Pradesh.

Here he went to Mathura and there to Agra, met Guruji Sangat and further he went to Kanpur, after staying here for some time he reached Allahabad via Fatehpur.

He stayed in this city for a long time and from here he reached Mirzapur. After that, he went to Banaras. Here the Sikh Sangat served Sri Guruji, after Banaras he reached Saram. Here a Sikh named Bhai Phago served him.

After Sasram he went to Bihar, where he held discussions with scholars at Gaya. From here he reached Patna Sahib with his family in 1666AD. He let his family stay at Patna Sahib and visited Munger, Bhagalpur, Raj Mahal, Khaligaon, Canttnagar and other places. From Bihar, Shri Guruji left for Assam and Bengal. He reached Malda, the stronghold of the Sufis in Bengal, where he held discussions with the Sufis.

The famous city of Dhaka was situated on the banks of Murshidabad. Guruji lived in this area for a long time and propagated Sikhism in Chittagong, Sandeep Lashkar and other places. On his return from Dhaka, he halted at Calcutta, reaching a small village called Calicut near Calcutta, where he was rescued by Sikh Bachal Khatri.

In 1667, Aurangzeb sent Raja Ram Singh to suppress the Assamese revolt, Shri Tegh Bahadur Ji accompanied Raja Ram Singh to Madhapur and crossed the Brahmaputra river to reach Dhubri.

Sri Guru Ji then returned to Patna Sahib and from there on his return to Punjab, he reached Sasram, Junpur, Kashi, Ayodhya, Lucknow, Moradabad, Gadagango, Haridwar and other places via Ropar and Kiratpur Sahib.

Shri Guruji was accompanied by Bhai Mati Das and four other children. Soon after, Sri Guruji with his family settled in Sri Anandpur Sahib.

After living in Sri Anandpur Sahib for two and a half years, Sri Guru Tegh Bahadur again visited Malwa and Bengal in 1678 AD. During his travels, he promoted Sikkim and at the same time solved many problems of the people.

"Never forsake the ones you swear to protect, rather give up your head, sacrifice your life but never your faith"


Paragraph on Guru Teg Bahadur Ji in English 


• Guru Teg Bahadur was an expert in archery, swordsmanship, horsemanship and the old classics. 

• While in Bakala, Guru Tegh Bahadur spent 26 years, 9 months and 3 days in meditation. 

• He composed 115 poetic hymns that are in the text Guru Granth Sahib. 

• His works include 116 Shabads, 15 ragas and his Bhagats are credited with 782 compositions that are part of bani in Sikhism. 

• Patiala (Lehal) one of the largest cities of Punjab, was founded by Guru Teg Bahadur. 

• Guru Tegh Bahadur Ji was born on 1st April 1621 A.D at Amritsar. 

• He was the 5th and the youngest son of Guru Hargobind Ji. 

• His Childhood name was Tyag Mal and it was during the Battle of Kartarpur when the name of Tegh Bahadur was given by his father Guru Hargobind. 

• He was married to Mata Gujari, daughter of Lal Chand 

• Guru along with his family came to settle at Bakala, a small township near Amritsar 

• In 1664A.D. before breathing his last, Guru Har Krishan gave a hint to the Sikh Sangat that the next Guru will be in Baba Bakala. 

• Makhan Shah Lubanga is the one who is credited to have found the Guru. 

• Guru Tegh Bahadur Ji held Guruship from 1664-1675A.D 

• He also met with opposition from Dhir Mal, the elder brother of Guru Har Rai. 

• Dhir Mal conspired with a masand named Shihan to kill Guru Tegh Bahadur Ji . In this assault, Guru's shoulder was hit with a bullet. He was wounded but he remained serene and calm. Later Dhir mal was attacked by the Sikhs. Guru later forgave them. Majha areas 

> Amritsar Kiratpur Sahib 

> Foundation of Anandpur Sahib 

> Malwa and Bangar tour Tour of East India ( Patna) 

> Dacca

> Assam 

Dubri 

Return to Punjab 

Amritsar 

After Baba Bakala he moved towards Tarn-Taran, Khadur Sahib and Goindwal sahib, then proceeded to Amritsar for the darshan of Harmandir sahib.

Though the granthi did not allow Guru to enter the doors of Harmandir sahib. Since Guru did not want any confrontation, he thought it better to return. 

Keeping in view the request of his devotees, he stayed at Village Walla. Foundation of Anandpur by Guru Tegh Bahadur He reached Baba Bakala but could not stay for long owing to the opposition of the Sodhi people, hence he moved to Kiratpur sahib. 

Here again, Dhir mal and his companions started teasing guru. So he left Kiratpur and purchased some land from the King of Kahlua. Thus here he laid the foundation of the town of Anandpur Sahib. Here again, he was mocked by his opponents, hence he started for tours to people on the path of truth.

 Malwa and Bangar Tour 

Starting from Anandpur sahib, he reached villages like Mulowal, Sahiwal, Dhilwan, Joga, Bhupali, Dharmpur and Talwandi. 

Socially and economically this area was backwards and almost neglected, but the people were hard-working and poor. They were also deprived of basic amenities like fresh drinking water, milk and even simple food.

Guru Sahib toured this area for about one and a half years. Here he constructed wells and tanks. Along with that, he took an active part in works of public welfare. 

The main and important halts of Guru Sahib were Patiala (Dukhniwaran Sahib), Samaon, Bhiki, Tahla Sahib, and Talwandi in Bhatinda, Gobindpura, Makrora and Bangar. 

Guru Sahib toured these areas for about one and a half years Then he reached Dhamdhane in Bangar. Here he appointed Sikh Ram Dev as the main preacher of that area. From here he reached Kaithal and then Kurukshetra. 

The main and important halts of Guru Sahib were Patiala (Dukhniwaran Sahib), Samaon, Bhiki, Tahla Sahib, and Talwandi in Bhatinda, Gobindpura, Makrora and Bangar. Guru Sahib toured these areas for about one and a half years Then he reached Dhamdhane in Bangar. 

Here he appointed Sikh Ram Dev as the main preacher of that area. From here he reached Kaithal and then Kurukshetra. Tours of East India Guru Ji entered his easternmost tour, via Agra he reached Allahabad. From there he continued his tour and then via Banaras reached Gaya.

Patna Sahib From Gaya Guru went to Patna. Here people had a belief that by bathing in the river Karam Nash all bad deeds done by a person is washed away. 

Guru preached that only by following the right action and right character, one can lead a truthful life. Guru left his family in Patna and himself left for Dacca. Dacca 

As the Guru reached Dacca, a Masand named Bulaki spread the news of Guru's arrival, this number of the sermon – listeners increased. Teja Singh and Ganda Singh writes, 

“In West from Raj Mahal to Silhit in the east and in the north from Dhubri to Fatah Kacheri in the south, there would hardly be a place where Sikhs had not constructed Gurudwaras. 

The birth of Gobind Rai Guru Tegh Bahadur was in Dacca when he received the news of the birth of Gobind Rai. Bengal From Dacca Guru ji started on a long tour of Bengal. He toured Chittagong, Lakshadweep, Šilhit and Lashkar. 

Dubai At this time Anglo Assamese war was going on through the war ended with a treaty. Some historians believe that it was due to Guru Tegh Bahadur that this became possible, however not been mentioned in any other major source. 

Guru's return to Punjab Guru Ji stayed in Assam for two years and later came to Punjab. After some time, Guru Tegh Bahadur Ji called his family from Patna Sahib to Anandpur Sahib. So Gobind Rai was brought to Anandpur sahib. Better arrangements of his education were undertaken here. 


Also read: THE LIFE AND MESSAGE OF GURU TEGH BAHADUR ESSAY

Also read: Life and teachings of Guru Teg Bahadur ji essay

Also read: Play Script Writing An Important Event Of Guru Tegh Bahadur

Also read: Speech on the relevance of Gandhi in today's context

Also read: Essay on Mahatma Gandhi


 THANK YOU SO MUCHComments

  1. Sir can you upload some essay on facts and achievement of guru tegh bahadur.....
    Thank you your essay were very helpful.🙏🙏

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual