Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on our helpers


Essay on role of helpers in our life


Essay on our helpers


we need many things in our everyday life, it is not possible for us to do everything ourselves so we need helpers to make life easy and comfortable, where these helpers are, People are social in character. Being part of society, we demonstrate societal behavior also. Inside our social environment, we simply take good care of several others, and thus they caution us too. 


A youngster depends upon his family for lots of their requirements. Parents, parents, family members, and acquaintances look after your little one. Parents must offer to teach Etiquette and Manners for their kiddies in their dwelling. The moment he develops up to an accountable person starts to function in a few manners and needs the aid of the others. He begins some occupation or does a project. With the sort of job he can, becomes a primary or direct helper for others in society.This informative essay is mainly addressed by kiddies. With the guidance of this informative essay, you'll probably have a notion of the ways people around us. Discovering their importance in life can be a significant aspect. We ought to be aware that the direction along with indirect helpers are all about us and why we want them.


Types of Helpers around usThere certainly are a lot of helpers around us whom we desire necessarily to complete our everyday life. Our helpers can be classified into 2 categories:


  • Direct Helpers

  • Indirect Helpers
How can we define direct helpers?


Helpers that come to our contact frequently and we usually speak with these because of the demands are all called direct helpers. As an example: Parents, friends, and neighbors would be the direct helpers. However, for an increased person quite a few direct helpers such as being a Safety guard in the gate, doctor, and lawyer, Barber, Carpenter open to provide their support while wanted.
How can we define Indirect helpers?


Helpers that usually do not arrive directly inside our touch but serve us in an indirect way are called indirect helpers. To help in an immediate way, they simply take responsibility while the most important helper and/or consult with the individual directly. To help in an in-direct manner, you seek the assistance of another person. This individual becomes the key assistant. For example:- Policemen, army men, doctors, farmers, etc.Why do we want several kinds of helpers?


Even as we can not bring most our products that are necessary out of their original origin such as fresh paper by the media, veggies from farms, packaged food out of factories and cannot do all works like procuring our society, faculty, offices in their own gate, prescribing medicine whilst building and illness the residence, etc., so we need persons that is able to perform those tasks for all of us. Our several varieties of demands and inability to accomplish that our every work ourselves induce us to seek good care of the others.


Role of Helpers around us

  • Role of doctor 

The most primary obligation of the doctor is for the care and safety of all patients. Regardless of their role, doctors need to perform the next. Medicine bridges the difference between mathematics and society. Indeed, the application of scientific knowledge to human health is a vital aspect of clinical training. Physicians are just one important agent through which scientific knowledge is voiced. But medicine is more than the sum of that our understanding of the disease.


  •  Role of a doctors


The most important role of a Police Officer is to maintain the law. This includes the security of property and people. The police officer is responsible for patrolling his or her jurisdiction as well as identifying situations where the law has been broken. Effective authorities are more proactive within their patrols.


  • Role of the army man


Men and Women Within the army are referred to as soldiers. Soldiers do several items, from shooting enemies to digging defensive trenches. They are utilized to defend their country or attack the other country's army. It is hard, and soldiers have to maintain in good shape, both physically and emotionally.


 

  • Role of a farmers


Farmers play a major role in society; they nourish us, some of these warm all and we are custodians of their landscape and temperament. Responsibility and devotion go way beyond their farms, livestock, and plants, a lot are passionate"Advocates" playing vital functions inside their own communities and society.  • Role of a teacher


The role of a teacher is to teach, inspire, promote, and instruct students. Learners could be of any age and on any desktop. However, for the purposes of the guide, teachers refer to those who educate young people of school age (roughly 418 ). Teachers function several functions within a school environment
Conclusion


With the help of several categories of workers with different responsibilities all over us, we're living a strong and joyful life. Though teachers inform us, the doctor protects us from diseases, police, and soldiers prevent us. There are hundreds of different folks who have a general reason for simplifying our job. They work night and day to help people in every manner possible. With different kinds of people, we are much closer to each other. All these dependencies and requirements spread our partnership with friends, family members, and society.
THANK YOU SO MUCH

Comments

  1. Take a look. Body weight. mary g detox supplements, pills, and drinks are made for people who are either under or over a certain weight. - gooodprgn. For example, a 32 oz bottle of Rescue Cleanse is appropriate for users weighing more than 200 lbs. And here are my opinion about in accordance with I offer pay for this product, and I will tell you what I think about. The difference is usually of time. The detox process takes longer for heavier people as THC gets stored in the fat cells of our bodies. This is why they are recommended to opt for mary g detox kits that need to be used for 10 days or more for a full cleanse. People who weigh less than 200 lbs can opt for a shorter detox program because the detox works faster on them.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual