Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay on eco friendly diwali


Essay on eco friendly diwali


Essay on eco-friendly Diwali


Diwali, the festival of lights is now celebrated by many from across the world. The Indian traditional festival has its own significance, where people bring in joy and light by lighting diyas and lighting firecrackers. But, not everyone thinks about the pollution caused by the same! 

An eco-friendly Diwali celebration is nothing but celebrating in a way that does cause harm to our ecosystem, and that includes all living beings. One can start by just lighting diyas and avoiding loud and smoke-filled firecrackers. Let us also throw light on its importance. 

Importance of having an eco-friendly Diwali · 

Eco-friendly Diwali helps reduce noise and air pollution. 

• You can quickly reduce the consumption of energy by opting for eco-friendly. 

• Earthen diyas are perfect and can easily be disposed of without causing harm to our atmosphere. 

• Opting for organic colours also helps to avoid any kind of skin irritations. 

• Loud noises can cause a lot of trouble for aged people. So, you can let them enjoy their private festive time with their family and friends. 

• Opt-in for green gifts and gift a plant to your loved ones. This way you are indeed supporting the green cause. 

• You can reduce any accidents by following an eco-friendly. 

So, the next time does plan for an eco-friendly Diwali and have a blast! 


Also read: Essay on Diwali Festival

Also read:  Essay On Art, Culture, Festival and Rituals Of

Also read: Short Essay on Durga Puja

Also read: Essay on Guru Govind Singh Jayanti


 THANK YOU SO MUCH 

Comments

 1. Essay on eco friendly Diwali

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. You’re doing a remarkable process. Hold it up

  ReplyDelete
 4. Thank you good information I think this blog it clealy

  For our websites that have good service, all levels of service, we recommend a website <a href="https://168-play.games/megax10/>MEGAX10</a> that has excellent service to visit. This is a standard website.

  ReplyDelete
 5. When I came across your i don't know why https://banksnear-me.com/
  I got redirected to your website as I haven't seen anything related to online services here.

  ReplyDelete
 6. very nice and the very helpful blog These sites really help me.

  ReplyDelete
 7. Without specific context, "essayonfest" seems to suggest an essay related to a festival or celebration. The content and focus would depend on the particular festival or event being discussed. For a more accurate understanding, additional information about the context or specific festival is needed.
  Norfolk personal injury lawyer
  Disputas de Contratos Bienes Raices

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual