Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay On Culture Of Sikkim | Essay On Art, Culture, Festival and Rituals Of Partnering state

Essay On Culture Of Sikkim

Essay On Culture Of Sikkim


" Attracts a lot of mind of tourists,

Sikkim is called Switzerland of the east"


Sikkim is a unique blend of different religious customs and traditions of different communities. The people of Sikkim are warned, simple and friendly with a natural gaiety. Sikkim is a beautiful land of manifold tribes and races of people living together

All these diverse tribes and communities have their unique features in addition to their particular dance forms, festival, language, culture and crafts form. The miscellany of ethnic groups, religion, and language is seen all over the Sikkim.

The culture of any place is often depicted through its cuisine, people, religion, language, art, music and dance, similarly, Sikkim also shines like Kohinoor, in the world for its culture, the second smallest state Sikkim is located in the northeastern part of India, the people of Sikkim are more commonly known as the Sikkimese. The prehistoric times of the state of Sikkim were occupied by their tribes namely Naong, Chang and the mon.


Culture:


The people of Sikkim have a rich cultural heritage with a homogeneous blend of different religions, customs and traditions of different communities of people living. Apart from the traditional Sikkimese language and the tribal language like Hindi and English. Small festivals are celebrated with great enthusiasm and devotion. there are social or religious gatherings or celebrations that cannot miss out on the music and dance of the people of Sikkim.

The mask dance is very famous here and is performed by the monks in the temple during a religious festival. Sikkim people lived in a small bamboo hut.


Customs and traditions:


The people of Sikkim who follow the Mahayana form of Buddhism celebrate the festival Saga Dawa which is supposed to be very auspicious, on this particular day the people go to the monasteries and worship offering butter lamps.

They also celebrate Phand Lhabsol Festival with great pomp. Every 28th and 29th day of the Tibetan calendar they performed Kagyar Dance. The people of Sikkim especially the Hindu-Nepal of September-October which is the festival of the victory of good over evil.


Art:

Sikkim is renowned for its dazzling and appealing beauty. Sikkimese particles of weaving in the world, the oldest form of carpet weaving in the world, they also make woollen blankets, bags, shawls and other Handicraft Choktse is a kind of foldable table and has become a special product of Sikkim. 


The government has set up an institute of Sikkim. The government has set up an institute of cottage Industries in Sikkim. At least we can say Sikkim is a true art state of India. It is a bright and tempting beauty, the char of this state is so beautiful. 


Essay on Sikkim 


"Attracts a lot minds of tourists, 

Sikkim was called Switzerland of East.."


General introduction of Sikkim:


Sikkim is a hilly state located in northeastern India. It is the second least populated state in India. English, Gorkha Khas language, Lepcha, Bhutia, Limbuband Hindi are the official languages of Sikkim. Hindu and Vajrayana Buddhism are the main religions of Sikkim. Gangtok is the capital and largest city of Sikkim. 

Kanchanjanga, the world's third-highest mountain range is also located in Sikkim. Sikkim is the 22nd state of India. Chief Minister of Sikkim is Mr Prem Singh Tamang. The population of Sikkim is 610577. The area of Sikkim is 7096 km2.

 

History of Sikkim:

Sikkim came into existence in 1642, when Phuntsong Namgyal was declared the first Chogyal (king) of Sikkim. Namgyal was declared king by three Buddhist monks. 

The monarchy started in Sikkim in this manner. After which the Namgyal dynasty ruled Sikkim for 333 years. India attained independence in 1947.  After this, different princely states were merged in India under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel. In this series, a referendum was also held in Sikkim in 1975. 

In the referendum, 97.5 per cent of the people were in favour of India. After which the Constitution Amendment Bill to make Sikkim the 22nd state of India was introduced in the Lok Sabha on 23rd April 1975. It was passed the same day by a vote of 299-11. 

In the Rajya Sabha, the bill was passed on 26th April and on 15th May 1975, as soon as President Fakhruddin Ali Ahmed signed the bill, the rule of the Namgyal dynasty came to an end. 


Geography of Sikkim:


Sikkim is a hill state located in the northeastern part of India. It is one of the small- est states in India. Sikkim is bordered by the Tibet Autonomous Region of China to the north and northeast, by Bhutan to the southeast, by the Indian state of West Bengal to the south, and by Nepal to the west. 

The capital is Gangtok, in the eastern part of the state. The third highest peak in the world, Kanchenjunga, which is considered to be the defence goddess of Sikkim, exudes its enchanting natural beauty. Sikkim is one of the 18 major regions of the world full of biodiversity. 


Culture of Sikkim:


•Major festivals 

Sikkim is mainly inhabited by Bhutia, Lepcha and Nepali communities. Maghi Sankranti, Durgapuja, Lakshmi puja and Chaitra Dasai / Rama Navami, Dasai, Sonam Losung, Samsung, Tendong Halo Rum Phat (worship of the Mount of Tendong), Losar (Tibetan New Year) are the majorire festivals of the state. Other festivals include Sakeva (Rai), Sonam Lochar (Gurung), Barahimzog (Magar) etc. 

Costumes 

The costumes of Sikkim reflect the social and cultural lifestyles of the major communities that are Lepcha, Bhutia and Nepali. The three communities of Lepcha, Bhutia and Nepal wear different costumes which further enhance the diversity found in the state. Among the prominent costumes of Sikkim are Bakhu / Kho, Chuba and Gho. 

 Folk dance 

The major dances of Sikkim are Chhu Phat dance, Sikmari, Singhai Cham or Snow Lion Dance, Yak Cham, Denjong Nenha, Tashi Yangku Dance, Khukhuri Dance, Chutki Dance, Maruni Dance etc.  Food Rice is a staple food, and fermented foods traditionally constitute a significant portion of the cuisine. Many restaurants in Sikkim serve various types of Nepalese cuisine, such as the Newa and Thakali cuisines. Ti- betan cuisine has also influenced Sikkim's cuisine. 


Source of livelihood:

In Sikkim, more than 64 percent population depends on agriculture for their livelihood. Arable land in Sikkim is about 1,09,000 hectares, which is 15.36 percent of the total geographical area. Maize, rice, wheat, potato, large cardamom, ginger and orange are the major crops here.

Sikkim is the largest producer of large cardamom in the country. Ginger, potatoes, oranges and non-seasonal vegetables are other cash crops. Though industrially Sikkim has been declared a backward state, many centuries ago there have been artisan based traditional Sikkim cottage industries. 

Transportation:

• Roads Gangtok 

The capital of Sikkim is connected to Darjeeling, Kalimpong, Siliguri and all the district headquarters of Sikkim by road. 41 km The total length of roads in the state, including National Highways, is 2,933.49 km. Out of this, 873.40 km Roads have been built by Border Roads Organization. 

• Railways and Aviation 

The nearest railway stations of the state are Siliguri (113 km) and New Jalpaiguri (125 km) from where one can travel to Kolkata, Delhi, Guwahati, Lucknow and other important cities of the country. There is no airport in Sikkim. Helicopter service is provided between Gangtok and Bagdogra. 

Famous tourist place of Sikkim

Sikkim is one of the major tourist destinations in India with peaks, sacred lakes, ancient monasteries, orchid nurseries and stunning trekking routes making Sikkim a perfect holiday place. The major sightseeing places of Sikkim are Gangtok, Mangan, Yumthang Valley, Lachen Village, Gurudongmar Lake etc. 


Best time to visit:


The best time to visit Sikkim state is in the months of April and May. The Sikkim state receives four months of snow in the winter and is prone to landslides during the monsoons. Therefore, the summer season is considered to be very pleasant and suitable for visiting. 

Conclusion:

Sikkim state is one of the most beautiful states in the country. Sikkim captivates everyone with its natural beauty. The snow-capped mountains and naturally flowing waterfalls of Sikkim are very beautiful. A place with such beautiful scenery is definitely worth visiting. 

Also read: What makes India great essay

Also read: Essay on my country India

Also read: Essay on India and her Neighbours


 THANK YOU SO MUCH 

Comments

 1. Can you tell me how to download This essay?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes, Just scroll the website then you can see a download option under the essay

   Delete
 2. after reading this post i love the way skimm people live and spending their lifes. I really admire with this. For more info get vocational rehabilitation


  ReplyDelete
 3. Pagal , bevkuf , bekul bakwaas budhu

  ReplyDelete
 4. This certificate is your key to unlocking the secrets of CITA, making you the go-to person for anything tech-related. It's not just a piece of paper; it's your passport to a tech-savvy future.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual