Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Short Essay on Durga Puja

Short Essay on Durga Puja
Short Essay on Durga Puja


Durga Puja which we celebrate with great pomp and joy is been started by Shri Rama during the war with the Devon Ravana at the time of Ashwin, the Ravana was killed by Rama is known as Dussehra.

Apart from all now we enter into the main incarnation of the divine being . as per Hindu mythology, the festival marks the victory of goddess  Durga against the battle with mahisasura.
It shows the victory of good over evil and also its influences and enhances the motherly or women's power behind all of life and creation. 

Durga puja is been coincides with Navratri and Dussehra celebrations by other traditions of Hinduism in which ram Lila drama is been enacted by common by the common people where it shows the victory of Rama against Ravana, and they finally burn the effigies of RavanaBut the whole panorama is been started from the day (mahalaya) is also known as akalbodhan . A day on which all the Hindu goes to river Ganga and offers water, food and clothing in name of their dead ancestors and this performance is known as tarpon. 

The day is believed to be marked the start of Durga's journey to her natal home but the celebrations begin and the puja starts to every pandal from the day of sasti(the sixth day).

 It is a ten-day festival where people start hopping from one pandal to another on the ; last five days of significance. Other than goddess  Durga other major deities is also included such as goddess Lakshmi( the goddess of the wealth of prosperity ), Saraswati( the goddess of knowledge and music ), Ganesha( the god of good beginnings) and Kartikeya ( the god of war) these are the children of goddess Durga. 

the Durga puja is started o the sixth day from the god of good beginning on this day “kola bou” is been established at the side of Ganesha after taking bath from river Ganga.

As per rituals each and every deity including their sacred births and animals the “ choke daan “ period is been take place after a while the whole panorama starts with the chanting of mantras by the pundits. 

The whole decorum was the most devoting place full of peace just like the “ dhaker sur and kashorer tal purohiter  ghonta ar mughdho dhoop dhunor gondho”  just a mesmerizing moment. we the people just love to dance with all the mix max of the sounds as on the day goes on and the next day quite follows the same the awaiting thing is the “ Sondhi puja”. 

Now it comes to Aastami ( the eight-day ) the most important day to prove the bolognese for all  the Bengali as on the day the girls and women's love to wear saree and for boys kurtas / Punjabis  on the very early morning everyone makes a crowd to the pandals and the curiosity level is for giving puspanjali 

its very lovable to see the newly married couples “ the love birds” and also it ends with the biggest evening puja ( Sondhi puja), 108 lanterns or diyas is been lighted and also 108 lotus is offered to goddess Durga and then comes the Navami ( the ninth day ) the biggest rituals take place like devotees sacrifice an animals but nowadays in place of animals, fruits are placed as for sacrificing purpose . 

The deities is offered special food ( bhog ) and ( homa) has been done to satisfy the deities including goddess Durga . after the completion of “homa and blog” rituals the blog is distributed among all the nearby people as the name of prashad. 

At evening again the sandhi puja takes place and when it covers the night the Chunichi nach takes place each and everyone dance with the dhunuchi and dhuno  and looks most lovable dancing with beats of dhak. The Dashami arrives the very next day the saddest day as it’s the time to say goodbye “ the day of bisorjon”


The morning starts with the customs  and rituals of “ thread  tearing”  and releases the soul from the deities after that people watch the face and foots of maa Durga in turmeric water as per rules and dodhi karma is provided as blog to goddess and at evening  goddess Durga along with other deities is placed on the truck for the procession of bhasan or Vijaya Dashami after that “ maa er boron “, and then sindur khela of all the married women. 

Each and everyone wishes for them and their families well beings and asks for special wishes to be fulfilled as per maa Durga blessing. as the truck starts for the procession to the river Ganga we all wishes for prosperity and well being with the tears on everyone's eye and thin curve on the lips with the last goodbye to goddess Durga with the slogan,


      “ ASCHE BOCHOR ABAR HOBE “ 


Also read:- why do we celebrate Jagannath rath yatra?
Also read:- short essay on ganesh chaturthi


Thank you so much           


Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual