Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

10 Lines on Microwave in English

 

10 Lines on Microwave in English10 Lines on Microwave in English 


1) A Microwave oven is a kitchen appliance.

2) It uses microwaves to heat and cook food.

3) Microwaves are a form of electromagnetic radiation.

4) An electron tube called a Magnetron produces microwaves in an oven.

5) Microwave oven is commonly called a microwave.

6) Microwave was invented in 1945 by Percy Spencer.

7) Microwaves cause water molecules in the food to vibrate, producing heat that cooks the food.

8) Microwave oven is easy and convenient to use.

9) The user can use pre-time cooking programs.

10) They are compact and can be used for domestic or commercial purposes.


Also read: 10 Lines on MS Subbulakshmi in English

Also read: 10 Lines on Microscope in English 

Also read: 10 Lines on Screw in English for Students

Also read: 10 Lines on JRD Tata in English 

Also read: 10 Lines on Life Cycle of Butterfly in English 

Also read: 10 Lines on Honey in English 

Also read: 10 Lines on Sri Krishnadevaraya In English

Also read:10 Lines on Mughal Empire in English
 THANK YOU SO MUCH 


Comments

 1. I love reading educational literature. It is important for me that after reading a book I have not only impressions but also new knowledge. In addition, reading helps to broaden your horizons and replenish your vocabulary. Since I began to read a lot, I stopped using the services of (site) and began to do my student assignments on my own and get good grades for it. the backrooms

  ReplyDelete
 2. I'm tired of heating up cooked food in the microwave. I want to start cooking and am looking for a good and beautiful stove. What brands do you recommend paying attention to?

  ReplyDelete
 3. I get it, when I was a student I also only cooked food in the microwave. But now, I love cool kitchen appliances. It's my passion to buy different combines, mixers and toasters. The last thing I was very interested in buying was this invisible induction cooker . It seems to me that it is the most unusual and coolest purchase for the kitchen. I am 100% satisfied with this stove.

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. Valves regulate water flow and temperature from the faucets. They’re the basic control inside the faucet body that makes the water pour from the spout and aerator, turning on or off at your command with the turn of a handle. The different valve types work differently, which changes the capabilities of the design, and it also means that they require different kinds of maintenance over the long term. The valve type often describes the basic operation of the faucet, naming the moving parts that stop the water from leaking. There are many types, but there are four that are more common to come across.

  ReplyDelete
 6. The sink and faucet area is one of the most-used in any kitchen, and are often treated as a design focal point for the room. Upgrading your kitchen faucet is an easy and economical way to give your space a quick design refresh, or complement a whole kitchen transformation. A new faucet changes the look of the whole space. Be smart about the choice so that you find the best fit for your home and know what to look for before you buy. It’s no surprise that the kitchen faucet is one of the most well used items in the room, but what might be news is how many improvements have been made to this simple fixture. There are many more options than just the selection of comfortable handles for the hot and cold water lines. It’s a good idea to explore the different styles, finishes, and features that are available when selecting a new faucet. The right design will look great for years, and add to the value of your home - all while meeting the demands of your busy kitchen. Take a broader view of what the options are and bring home the best fit. Before you shop, it’s helpful to have an idea of what you want the end result to look like. Take stock of the styles and colors you want to emphasize and accent in your kitchen, as well as the size of your sink and countertop to compare as you consider a new faucet. The most important part about choosing a new faucet is that you be happy with the new addition to your kitchen after the installation, so always keep the final product in mind as you browse. Grab the measuring tape, because it’s time to get some numbers. It’s usually easier to find a faucet that works in the space allowed than it would be to rebuild the kitchen to accommodate a faucet. As with all home improvement projects, picking a new faucet requires some educated placement decisions, a general idea of what you want the finished sink area to look like, and the scope of the tasks it will be used for.

  ReplyDelete
 7. Not everybody likes that messy set. If you’ve well-cleaning your windows program, your employers can be healthy and become more productive it means they might focus more onto your work instead than visiting that clinic in checkup. An important grimy home office can represent poor internet business practices, while a precise, vibrant home office suggests an authentic, detail-oriented internet business. When an online business has wash windows it offers a good belief to customers because shows that professionalism from your company. Indoors and facade windows maintaining are chief things inside building protection. Being a pro company it’s ones own responsibility to stay in the construction and continue its classic condition. office cleaning services dubai

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual