Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

10 Lines on Earth for Students and Children in English

 

10 Lines on Earth for Students


10 Lines on Earth for Students and Children in English


1. Earth is a part of our solar system.

2. It is our home planet.

3. Earth is the only planet that supports life.

4. The shape of the earth is like an ellipsoid.

5. Radius of the earth is about 6,371 Km.

6. 71% of earth surface is covered with water.

7. There is a total of seven continents on earth.

8. Earth Day is celebrated on 22 April worldwide.

9. We must keep the earth safe from pollution.

10. We must grow trees for a better life on earth.


10 Lines on Earth for Students and Children in English

1. Earth is a planet.

2. Population of Earth is 7.5 billion.

3. 70% of the earth's surface is covered with water.

4. The moon is the only natural satellite of the earth.

5. We live on planet Earth

6. Earth is known as the “Blue Planet"

7. The Earth is spherical in shape.

8. The Earth takes 365 days to revolve around the sun.

9. It is the third planet from the Sun

10. The earth is supposed to be 4.5 billion years old.


10 Lines on Earth for Students and Children in English


 1. Earth is known as the 'blue planet'.
 2. We live on planet Earth. The Earth is spherical in shape.
 3. It is the only planet where oxygen and water are found.
 4. The Earth takes 365 days to revolve around the sun.
 5. It is the third planet from the sun.
 6. The Earth is a large ball made up of rock, soil and water.
 7. 71% of the Earth's surface is covered with water and 29% is covered with land.
 8. Earth has its own natural satellite called the moon.
 9. Planet Earth is our motherland
 10. So it is our duty to keep it safe and clean.


10 Lines on Earth for Students and Children in English


1. Earth is a planet in the solar system.
2. It is the third planet from the Sun.
3. Earth is also known as the Blue Planet.
4. About 71 percent of the earth's surface is covered by water.
5. Earth is the fifth largest planet in the solar system.
6. The Earth revolves around the Sun in one year.
7. It takes 24 hours to rotate about its own axis
8. The Moon is the only natural satellite of the earth.
9. Earth is the only planet that supports life
10. We should always try to save the Earth as it is our motherland.

10 Lines on Earth for Students and Children in English

1) Earth Day is celebrated on the 22nd of April every year. 2) We can save Earth by protecting our environment. 3) Planting more trees will help increase Earth's green cover. 4) We should reduce waste products and aim to recycle products. 5) Plastic should be banned as it contains harmful compounds that damage the Earth's surface. 6) Pollution is also destroying our earth badly.
7) We should avoid products that cause depletion of the ozone layer. 8) Energy sources need to be tapped to support a greener Earth. 9) People should be made aware of climate change. 10) Stop polluting and grow more trees for a better environment.


THANK YOU SO MUCH

Comments

 1. Mam please upload the essay about srilanka economic crisis

  ReplyDelete
  Replies
  1. Your essay is ready please check

   Delete
 2. We are famous for error-free, plagiarism-free, and high-quality assignment solutions. We provide business assignment help at an affordable price so that every student can afford it.

  ReplyDelete
 3. While most college undergrads find their studies to be simple, checking through the assignments to make sure they are of high quality can still be a difficult task. To achieve the desired level of forcefulness, students hire professional writers to get the assistance of those who have a proven record of work with academic texts at nurse writer. The support from these creators is an unpredictable matter, as the Internet allows both legit authors and scammers to promote their services, and a student won’t differ simply one type of facilitator from another. So, what are your choices?

  ReplyDelete
 4. Best multiplayer game: Fireboy and Watergirl. Multiplayer games were harder before controllers and consoles. Different players share one keyboard.

  ReplyDelete
 5. Our high-quality assignment help is known for being free of mistakes and plagiarism. Every student may afford our business assignment help since we keep our rates low.

  ReplyDelete
 6. Dieses Online-Casino ist ein wahrer Goldschatz für alle Glücksspielbegeisterten in Deutschland! Mit seiner reichhaltigen Auswahl an Spielen, großzügigen Bonusangeboten und einer benutzerfreundlichen Plattform bietet tipico casino erfahrungen bei onlinecasinohex.de ein unvergleichliches Spielerlebnis. Egal, ob Sie gerne an Spielautomaten drehen, Blackjack spielen oder Poker bluffen möchten, hier finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt. Darüber hinaus beeindruckt Tipico mit seinem zuverlässigen Kundenservice und schnellen Auszahlungen, was es zu einer vertrauenswürdigen Wahl für alle Casino-Enthusiasten macht. Probieren Sie Tipico aus und tauchen Sie ein in eine Welt voller Spannung, Nervenkitzel und unendlicher Gewinnmöglichkeiten!

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual