Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Unsung heroes of freedom struggle postcard writing

 


Unsung heroes of freedom struggle postcard writing


Unsung heroes of freedom struggle postcard writing

To 

The honourable prime minister of India Mr. Narendra Modi Ji,

we got independence on August 15-1947 from the 200 years of British imperial rule, on this special day we commemorate and pay homage to the freedom fighters 

we all know about the great freedom fighters but on the occasion of 75 years of Indian independence let's have a look at some of our lesser-known but equally valuable freedom fighters 

Khudiram Bose:-  he was one of the youngest revolutionaries who opposed the British rule in India he was just 18 years old when he was sentenced to death.

Peer Ali Khan:-  he was an Indian revolutionary who was a bookbinder by profession he used to secretly distribute leaflets pamphlets and coded messages to freedom fighters 

Birsa Munda:-  he was an Indian freedom fighter religious leader and folk hero who belonged to the Munda drive he was a spearhead behind the millenarian movement

it's a great honour for all of us to highlight the contribution of unsung heroes on the occasion of 75 years of Indian independence 

At the end write from your name and address Jai hind Jai Bharat.


Also read:  Essay On Freedom Struggle Of India 


 

Unsung heroes of freedom struggle postcard writing


Honourable Prime Minister Mr Narendra Modi Ji.

I am a student of class ......... My name is ......... We

all know this year India is celebrating "Azadi ka Amrit

Mahotsav".On this occasion, I would like to share my

views on unsung heroes of the freedom struggle.

There are so much freedom

fighters of India who contributed

to the independence of India but

their names faded into the Darkness.

Some of the unsung heroes of the freedom struggle are

Begum Hazrat Mahal, Matangini Hazra, Tara Rani,

Aruna Asaf Ali

, Birsa Munda, Peer Ali Khan, Kamla Devi,

Garimella Satyanarayana, Durga Bai Deshmukh,

Tirot Singh etc.

We must honour their sacrifices and should live together

in harmony and peace. In the freedom struggle, there are

many unsung heroes who devoted their life to the nation so it

is time to pay tribute to all those heroes.

Name:             Roll number:

         Class:               School code:        


Also read: स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर पोस्टकार्ड


Unsung heroes of freedom struggle postcard writing


Hon'ble Prime Minister Mr Narendra Modi Ji. 

I am a student of class ........ My name is....... We all know this year India celebrating "Azadi ka Amrit Mahotsav" On this occasion, I would like to share my view on the Unsung Heroes of the freedom struggle.

There are so many freedom fighters who played the most important role in India's freedom struggle. Some of them are in the Indian independence movement and they fight to liberate India from British imperial rule. 

Undoubtedly Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Netaji Subhas Chandra Bose, Bhagat Singh, Mangal Pandey, Rani Lakshmibai and many more are amongst the famous freedom fighters and have got the spotlights but there are some unsung heroes who played a crucial role in India's freedom movement. While the country celebrates 75 years of its Independence, let's take a look at some lesser-known (Unsung) freedom fighters of India. 

1. Matangini Hazra: An Indian revolutionary, who became actively interested in the Indian independence movement as a Gandhian. In 1932, she took part in the Civil Disobedience Movement and was arrested for breaking the Salt Act. Hazra was also part of the Quit India Movement and Non-Cooperation Movement. During a procession, she was shot by the police but she kept chanting 'Vande Mataram'even after being repeatedly shot. 

2. Peer Ali Khan: One of the initial rebels of India, who participated in the Indian Independence movement, is yet not known to many. He was a part of the 1857 freedom struggle and was hanged in full public view along with 14 other rebellions who participated in the mutiny. 

3. Khudiram Bose: He was one of the youngest revolutionaries who opposed the British rule of India. Bose's tale of valour and contribution to India's freedom struggle is significant as he was just 18 years old when he was sentenced to death. 

4. Aruna Asaf Ali: An active participant in the Indian Independence movement, she gained prominence at the age of 33 as she hoisted the Indian National flag at the Gowalia Tank Maidan, Bombay during the Quit India Movement in 1942. 

5. Bhikaiji Cama: One must have heard her name on roads and buildings but many are not aware of her tale of valour. One of the prominent figures in the Indian Independence movement, she also stood for gender equality. In her appeal for human rights, equality and autonomy from Great Britain, Cama unfurled the Indian flag at the International Socialist Conference at Stuttgart in Germany, 1907, which she called the 'Flag of Indian Independence. 

6. Lakshmi Sahgal: Commonly referred to as 'Captain Lakshmi', she was an officer of the Indian National Army and the Minister of Women's Affairs in the Azad Hind government. Sehgal also served time as a prisoner in Burma during the Second World War. 

She heard Netaji Subhas Chandra Bose was recruiting women soldiers, so she enlisted herself with a mandate to set up a women's regiment, to be called the Rani of Jhansi regiment, where she was appointed as a Captain.  

7. Tirot Sing: Also known as U Tirot Sing Syiem, was one of the chiefs of the Khasi people in the early 19th century. He was a constitutional head sharing corporate authority with his Council, general representatives of the leading clans within his territory. Tirot Sing declared war and fought against the British for attempts to take over control of the Khasi Hills. 

8. Kanaklata Barua: Also known as Birbala and Shaheed, was an Indian Independence activist and AISF leader. Barua was shot dead by the British while leading a procession bearing the National Flag during the Quit India Movement of 1942. She was only 17 years of age at the time of her martyrdom. 

9. Benoy-Badal-Dinesh: The three comrades, Benoy, Badal and Dinesh were 22, 18 and 19 years old respectively when they decided to kill N S Simpson. The trio dressed in European attire entered the Writers' Building and shot dead Simpson in his office. 

The revolutionaries managed to evade the responders for some time but were eventually cornered later. However, the three did not wish to be arrested and so they took their own lives. The martyrdom and self-sacrifice of Benoy, Badal and Dinesh inspired further revolutionary activities in India. 


Unsung heroes of freedom struggle postcard writing

To 

The honourable prime minister of India 

Mr. Narendra Modi Ji,

South Block,

New Delhi:- 110011

On the occasion of 75 years of Indian independence along with the great freedom fighter, let's commemorate and pay homage to the Unsung Heroes of Freedom Struggle.

Matangini Hazra - She was an Indian revolutionary who kept Charging " Vande Mataram " after being repeatedly shot by the British Indian Police.

Aruna Asaf Ali:- Popularly known as the Grand old lady, who hoisted the Indian Flag in Mumbai during the Quit India Movement.

I feel the honour to Recall the Unsung Heros of Freedom Struggle.

Thanking you,

Yours Faithfully

( Your Name) 


"Also read: Postcard On My Vision Of India In 2047 In English"


Unsung heroes of freedom struggle postcard writing


Freedom fighters were people who sacrificed their lives for the freedom of their country people looked at them in terms of patriotism and love freedom fighters made sacrifices which one cannot even imagine doing for the hardships they have endured cannot be put into words 

The generations after them will always be indebted to them for their sacrifices our independence was hard fought the British ruled over our land for a long time 

But then there are heroes aren't they, there are always heroes the ones who stand up and fight some got the spotlight while some stay in the dark and contribute just as much as the others 

These bodies are truly for India's freedom fighters as well for those who fought equally hard but never got any share of the limelight because they simply never cared their only focus was seeing an independent India but as citizens of this country we should know about some of them.

Here are some freedom fighters you probably haven't heard of 

Matangini Hazra:- Hazra was part of the Quit India movement and non-cooperation movement and during one procession she continued to advance with the Indian flag even after being shot twice she kept shouting "Vande Mataram" 

Peer Ali Khan:- He was one of the initial rebels of India he was part of the 1857 freedom struggle and among the 14 people who were given capital punishment due to their rise in the freedom movement even still his work inspired many who followed but generations later his name just a dead away.

Garimila Satyanarayana:-  He was an inspiration for the people of Andhra as a writer he used his skill to write fluent poems and songs to motivate the people of Andhra to join the moment against the British.

Begum Hazrat Mahal:- She was a vital part of the 1857 Indian rebellion after her husband was exiled she took charge for hours and even seized control of liquid during the rebellion later Begum Hazrat had to retreat to Nepal where she died.

Aruna Asif Ali:- Few have heard of her but when she was 33 years old she hosted the Indian national congress flag during the quit India movement at the Gowalla tank median in Bombay in 1942.


Unsung heroes of freedom struggle postcard writingThe honourable prime minister of India Mr Narendra Modi Ji,

I am a student of class IIIrd. My name is____. We all know this year India celebrating " Azadi Ka Amrit Mahotsav" On this occasion, I would like to share my views on the Unsung Heros of the Freedom struggle.

There are so many freedom fighters who played the most important role in the Indian Freedom Struggle. Some of them are in the Indian Independence movement and they fight for everyone as they are famous freedom fighters. 

But there are some Unsung Heroes who played important role in the Indian freedom movement. Some of these Unsung Heros of the Freedom Struggle is.

Begum Hazrat Mahal, Tara Rani, Aruna Asaf ali, Bira Munda etc.Now let's read in detail about all these Unsung Heroes of the Freedom Struggle. 

These Unsung Heroes are also the regards we live in a free country. There are many Unsung heroes.

"Freedom fighter gave their today for our golden tomorrow"

Regards & Jai Hind


Also read:  Essay On Freedom Struggle Of India 

Also read: Swatantrata Sangram Ke Gumnaam Nayak Par Nibandh

Also read: Essay On My Vision For India In 2047

Also read: Essay on Unsung Heroes of Indian Independence

 THANK YOU SO MUCH 

Comments

  1. Draft a speech on increasing human dependence on technology during the prevailing pandemic era

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual