Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay on Paralympics 2020Essay on Paralympics 2020


Essay on Paralympics 2020


The Olympics and Paralympics are two of the biggest sporting events in the world and take place every four years in 2 segments - The Summer and the Winter Games. 

The Paralympics takes place immediately after the Olympics in the same host city. The Olympics are older and more popular than the Paralympics. 

The primary difference between the Olympics and Paralympics is that while most of the participants in the Olympics are able-bodies, The participants in the Paralympics are affected by some form of physical or intellectual disabilities. 

In fact, the Paralympics originally started as a way to help soldiers that had been wounded in World War II. The games started off as a way to provide rehabilitating sport for veterans, Which eventually turned into a recreational sport with the friendly competition before eventually developing into what the Paralympics are today. 


History:

The modern Olympic Games were conceptualized by Pierre de Coubertin taking inspiration from the ancient Olympic Games which were held in Greece. He also founded the International Olympic Committee (IOC) in 1894, leading to the first modern Olympic Games which was the 1896 Athens Olympics. 

Since then, the modern Summer Olympics have been held every four years except the 1912,1940 and 1944 editions which were cancelled due to World War I and II. At the opening ceremony of the 1948 London Olympic Games, Dr Ludwig Guttmann organized the first competition for wheelchair athletes which was named Stoke Mandeville Games. 

Later, the Stoke Mandeville Games metamorphosed into the Paralympic Games which first took place in Rome, Italy, in 1960. It featured 400 athletes from 23 countries. Since then, the Paralympic Summer Games have been held once every four years. 


WHO GOVERNS IT? 


The International Olympic Committee (IOC) is the governing body of the Summer Olympics which was founded by Pierre de Coubertin in 1894. In 1989, the International Paralympic Committee was formed as an NPO (Non-Profit Organization) to act as the Global Governing body of the Paralympic Games. 


TYPES OF SPORTS?

 

There are currently 33 sports in the Summer Olympics with 5 new sports having been added at the 2021 Tokyo Olympics. (aquatics, archery, athletics, badminton, baseball/softball, basketball, boxing, canoeing, cycling, equestrian, fencing, field hockey, football, golf, gymnastics, handball, judo, karate, modern pentathlon, rowing, rugby sevens, sailing, shooting, skateboarding, sport climbing, table tennis, tennis, triathlon, surfing, volleyball, weightlifting, taekwondo, wrestling) 

There are 22 Summer Paralympic Sports with two new sports, badminton and taekwondo, making their debuts at the Tokyo Games. A few sports are the same, but the difference is how it is played. For example, instead of basketball, wheelchair basketball is played in Paralympics. 


The symbol of Paralympics:

The symbol of the Paralympics is composed of three 'agitos', coloured red, blue, and green, encircling a single point on a white field. This is a symbol of athletes coming together from all around the world. The agito is a symbol of movement which in Latin means 'I move' that is specially designed for the Paralympic movement. Moreover, the 3 colours are widely represented in national flags all around the World. 


INDIAN CONTINGENT:


The Indian contingent this year will include 54 athletes who will take part in nine sporting events: Badminton, canoeing, shooting, swimming, powerlifting, table tennis, archery, athletics, and taekwondo. 

In the 2016 Paralympics, India was represented by just 19 athletes. Despite being such a small team, the sportspersons returned home with two gold medals, one silver medal, and one bronze medal in 2016. 


Also read: Essay on Tokyo Olympics 2021

Also read:  Essay on Tokyo Olympics 2020 Medal Winners from India


 THANK YOU SO MUCH 

Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual