Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on Neeraj chopra


Essay on Neeraj chopra

 Essay on Neeraj Chopra


Neeraj Chopra is an India Javelin thrower, who is the first track and field athlete to win an Olympic Gold medal for India, This feat was accomplished in the Tokyo 2020 Olympics with a throw of 87.58 in his second attempt on 7th August 2021, His full name Subedar Neeraj Chopra, He born on 24th December 1997 in Panipat, Haryana from Chandra Village.

His father is Mr Satish Kumar, he is a farmer and his mother is Mrs Saroj Devi, he is the first India athlete to win the U2O World Championship in track and field. He is also a Junior Commissioned Officer ( JCO ) in the Indian Army. In 2016, he joined as Indian Army with the post of subedar, His height of 5.11 Feet and his Weight was 86 KG.

Neeraj developed an interest in  Javelin at a tender age after keeping an eye on   ( Jai Choudhry ) who was used at the  Panipat Stadium, Neeraj Chopra received coaching under the German Legend Uwe Hohn. 

He is 23 years old and at this age, he has won Gold for Inda in Olympics, he won also nominated for the Rajiv Gandhi Khel Ratan Award in 2018, he also won a Gold medal in Asian Games in 2018,  he has been awarded a large number of medals, he has got a lot of gold and made his country proud.

In the 2016 IAAF World U20 Championship, Neeraj Chopra set the world under-20 record of 86.48M. Neeraj Chopra was also selected as the flag bearer at the opening ceremony for India at the 2018 Asian Games which marked his first Asian Games appearance, He is one of only two Indians to win an Individual Gold medal at the Olympics [alongside Abhinav Bindra].

He is the youngest ever Indian Gold Medalist in an individual event and the only one to have won Gold in his Olympic debut. Neeraj Chopra who has worked so hard and attained a gold medal for India shows their dedication and love towards the country. 


Also Read: Essay on Tokyo Olympics 2020 Medal Winners from India

Also Read: Essay on Tokyo Olympics 2021 THANK YOU SO MUCH Comments

 1. In slender individuals, the detox plan works out in the normal time. In heavier individuals, the detox plan may require more time to flush out the toxins stored in the fat cells.The strength of your metabolism can speed up the detox process. In aged individuals with a slower metabolism, detox may take a longer time.laweekly.com/wp-content/uploads/2021/06/Screen-Shot-2021-06-01-at-1.

  ReplyDelete
 2. Very Excellent blog. Nice to read it... Applying for an electronic visa Turkey is fast and straightforward. Eligible citizens are required to complete a simple online application form with personal and passport information.

  ReplyDelete
 3. What a great explanation in yours posts.. International travelers who wish to travel to Azerbaijan for tourism and business purpose need to apply for Azerbaijan electronic visa through e visa application.

  ReplyDelete
 4. Thank you for this work. The applicant applying for Kenya visa now can easily pay for kenya evisa cost online through online e visa application. That ultimately saves time and provide the secure process.

  ReplyDelete
 5. The price is 10666, source. Also, be aware that your pee will look radioactively lime; which will likely alert the people who take your test. If you know you have drug testing on the horizon, and you’ve got plenty of time (5-15 days), detox pills are the best option for you. You might wonder how detox pills differ from detox drinks. After all, they’re both meant to detox, so what makes detox pills different (and more effective)? You might already be aware that, out of all the drugs, THC takes the longest to flush out of your system. Detox drinks for THC Detox kit work by diluting your urine in the body itself to the point that you have a very low concentration of THC; giving your body a window during which you can pass the test. Detox pills, on the other hand, actually speed up your body metabolism rate to rid of toxins from your system. So, if you’ve got the extra time, the answer is simple: use detox pills instead. They’ll give you a much better chance of passing the test. That being said, which detox pills do we recommend? The answer is easy. Toxin Rid 3/5/10-day Detox Kit So, you know now that detox pills help your body eliminate the toxins from your system. The reason we’re recommending Toxin Rid Detox Kit is that it eliminates toxins from your body using your body’s own natural systems. In case you didn’t know, THC is flushed out of your system via 3 channels: • Urine • Feces • Sweating The issue with detox drinks is that they only target one of these: urine. And only 20-30% of THC is eliminated out of your body with that. About 60% of THC in your body is eliminated from your system by defecation, and the rest is eliminated by sweating. This is where Toxin Rid’s kit shines, it targets all 3 of these channels; the kit consists of pills, detox liquid, and fibre. Which are meant to be taken in tandem. If you’ve got the time, go for a full 10-day course (especially if you’re a daily/heavy user). If you’re short on time, go for a 3-5 day kit. The best part about this kit is that it’ll help you pass 4 tests: urine, saliva, blood, and sweat. There are plenty of popular home remedies to pass a drug test. But, since a lot hangs in the balance, you want to know which ones actually work. Before we list the methods out, though, you should know that you should start abstaining several days in advance if you want to try home remedies. The more time you give these home remedies, the better your chances to pass a drug test. With that being said, let’s look at some of the most popular methods. Lemon juice and water When it comes to home remedies, we all know lemon juice and water. It’s a popular anti-dote for hangovers to flush out the toxins from your body and the high that comes with cannabis. But how should you use it to flush THC out of your system, and for how long? First of all, start abstaining at least a week before the test. Add a table spoon of lemon juice to 500ml of water, and, if possible, add lemon peel to the water as well. You’ll want to drink around 4 litres of this mixture daily for a week or so. Water Some people’s body just doesn’t agree with the acidity in lemon juice.

  ReplyDelete

 6. Hello guys, e visa to Azerbaijan, Azerbaijan online visa is a single-entry electronic visa that allows eligible foreign nationals to enjoy a short-term stay in Azerbaijan.

  ReplyDelete
 7. Hello guys! You can online apply for Indian visa from USA. Indian e-Visa is issued for the citizens of the USA under the following 5 categories:- You can choose your visa category and then apply for an Indian visa online for US citizens. It's an easy process.

  ReplyDelete

 8. Useful Information.Excellent article. Keep writing such information on your site. You can come to India but you will need a visa. You can apply for an online visa for India. You can read all the info about Indian visas via our website.

  ReplyDelete
 9. Excellent article. This is too good article for more information visit here. If you're interested in traveling and looking for some visa company who provide best visa in uk for check here to know more. Turkey Visa

  ReplyDelete
 10. Awsome Article. Neeraj Chopra's journey from a small village to an Olympic gold medalist is more than just a sporting success story; it's an inspiration for an entire nation.
  divorcio de nueva jersey

  ReplyDelete
 11. https://dr-dellay.org/product-category/obesity-and-slimming-pills

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual